Circa 200 de lideri de sindicat din cadrul Centrului Teritorial Chișinău al Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ) au participat vineri, 29 septembrie, la lucrările unui seminar teoretico-practic organizat în incinta Caselor de odihnă și recuperare „Perlele Nistrului” din or. Vadul lui Vodă.

În mesajul adresat participanților la seminar, Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, a reiterat revendicările legate de necesitatea de a majora salariul mediu din educație și cercetare la nivelul salariului mediu din economie. Liderul sindical s-a referit la dialogul cu autoritățile în această direcție, inclusiv la viziunea FSEȘ cu privire la proiectul „Spor pentru Moldova”.

Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), a expus o prezentare în care a vorbit despre modificările legislației în domeniul protecției social-economice. De asemenea, Sergiu Sainciuc a informat sindicaliștii din educație despre Avizul CNSM expediat în adresa Ministerului Finanțelor și Cancelariei de Stat la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023.

De asemenea, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a comunicat sindicaliștilor despre obiectivele campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, lansată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova la începutul acestui an, și a prezentat „Ghidul liderului de sindicat” menit să contribuie la perfecționarea continuă și creșterea nivelului de profesionalism al liderilor sindicali.

În cadrul acestui seminar, sindicaliștii din educație au fost familiarizați cu măsurile de prevenire a riscurilor profesionale și aspecte legate de atestarea locurilor de muncă, aspecte juridice și practice ale raporturilor de muncă în domeniul educației, modificări și completări la Codul Muncii operate în 2023, chestiuni legate de fortificarea capacităților de liderism în rândul activiștilor sindicali din educație.