“Activitatea sindicatelor și partenerilor sociali în condițiile economice de piață și a globalizării pieței de muncă” – a constituit genericul unui seminar internațional, organizat în perioada 12-20 august 2023 în or. Ankara, Turcia, la care au participat un grup de sindicaliști din cadrul Sindicatului „Demnitate” și Asociației Sindicale „Gardianul”, organizații membre ale Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”.

Astfel, 25 de lideri sindicali din cadrul Inspectoratului General al Poliției și de la Agenția Națională a Penitenciarelor au fost familiarizați cu procedurile legislative și condițiile de muncă ale salariaților, membri de sindicat, din cadrul Sindicatului „Türk Metal”, unul dintre cele mai mari sindicate din Turcia.

Potrivit informațiilor publicate de Sindicatul „Demnitate”, participanții la această activitate au beneficiat de o informare teoretică și practică despre managementul sindical. Sindicaliștii au făcut schimb de experiență și bune practici în ceea ce privește negocierea garanțiilor sociale pentru salariați.

Precizăm că sindicaliștii moldoveni au avut posibilitatea să participe la lucrările acestui seminar în conformitate cu prevederile Acordului la colaborare încheiat între Sindicatul „Demnitate” și Federația Internațională a Sindicatelor din Eurasia.

Amintim că anterior, în perioada 12-13 mai curent, un grup de sindicaliști din Turcia au participat la forumul „Marea familie sindical-polițienească” organizat de către Sindicatului „Demnitate”, unde au fost abordate problemele cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat, din cadrul organelor de forță.