Interviu cu Irina Bodiu, președinta Organizației sindicale primare a angajaților de la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei din municipiul Soroca, specialist principal în problemele adopției, tutelei și curatelei, reprezentanta Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova „SINDASP”.

Interviul a fost realizat în cadrul campaniei naționale „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, parte a unei serii de interviuri cu genericul „Istorii de succes ale femeilor lideri de sindicat din mediul rural”.

– Doamna Bodiu, când și cum ați devenit lider de sindicat?

– Fac parte din Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova „SINDASP” din anul 2017. Atunci am și devenit președinte al  organizației sindicale primare din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. Se căuta un tânăr specialist, cu inițiativă, care să aibă posibilitatea de a se implica în activitățile sindicale și am fost cea care am fost aleasă să reprezint colectivul de muncă. Colegii mă cunoșteau de mai mulți ani, aveau încredere în mine și în calitățile mele profesionale și personale și de atunci îmi desfășor activitatea în cadrul mișcării sindicale.

– Care sunt prioritățile Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din raionul Soroca?

– Direcția are ca prioritate acordarea suportului necesar tuturor persoanelor care se confruntă cu diferite probleme și dificultăți. Activitatea este direcționată pe două direcții principale. Prima vizează protecția persoanelor adulte, inclusiv a celor în etate, care sunt în dificultate. Mă refer aici în special la persoanele cu dizabilități, la persoanele în etate solitare, la persoane care se confruntă cu violența în familie și la alte categorii de persoane care au nevoie de sprijin. A doua direcție se referă la protecția copiilor, protecția familiilor care sunt în situații de risc și se confruntă cu diverse probleme. Oferim servicii specializate de asistență parentală, servicii de sprijin familial, serviciul de tutelă și curatelă, de care sunt responsabilă în cadrul activității profesionale.

– Care sunt cele mai frecvente probleme cu care vin cetățenii?

– În cadrul Direcției activează 33 de angajați. Avem 41 de asistenți sociali care lucrează în localitățile din raionul Soroca. De asemenea, în cele 35 de primării din raion activează 72 de lucrători sociali, care oferă asistență în comunitățile lor, în special, persoanelor în etate. De cele mai multe ori, la noi se adresează persoane care au venituri insuficiente și se află în dificultate.

– Care sunt principalele probleme social-economice cu care se confruntă salariații din cadrul instituției și cum se implică sindicatele pentru a le proteja interesele?

– Ne implicăm în soluționarea problemelor cu care se confruntă angajații atunci când acestea apar. În calitate de lider sindical, fiind ghidată de colegii de la organizația teritorială a Federației „SINDASP”, am reușit să reînnoim Contractul colectiv de muncă, valabil până în 2024, și urmează să negociem în timpul apropiat un nou contract. Am reușim să obținem un șir de beneficii pentru membrii noștri de sindicat – zile de odihnă suplimentare, facilități legate de concediul paternal, continuarea procesului de studii și altele.

– Care sunt beneficiile apartenenței la sindicate?

– Sindicatele sunt organizațiile care veghează cum sunt respectate drepturile angajaților, specialiștii de acolo sunt consultați în orice problemă ce ține de relațiile de muncă, inclusiv premierea sau penalizarea și concedierea angajaților. Când apar situații complicate, ne implicăm în susținerea angajaților. Dar asemenea cazuri, privind penalizarea și concedierea angajaților, în activitatea noastră sunt rare. Sistemul în care activăm este foarte complex, munca este grea și stresantă, iar salariile sunt mici. În sistemul asistenței sociale există o fluctuație destul de mare a cadrelor. Totuși, trebuie să remarcăm că, în ultimii ani, în urma implicării sindicatelor la nivel național, prin negocieri cu partenerii sociali, au fost întreprinse mai multe acțiuni pentru ca salariile în sistem să fie majorate. Până la adoptarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în 2018, salariul unui funcționar public începător era de doar 2200 de lei, iar un asistent social primea 3000 sau 3500 de lei. Evident că acest salariu nu era unul motivant, mai ales având în vedere volumul foarte mare de lucru care există în domeniul asistenței sociale. Acum situația s-a schimbat și lucrurile s-au îmbunătățit puțin în ceea ce privește  nivelul de salarizare, dar desigur mai sunt multe de făcut în această privință.

– Cum sunt protejate drepturile femeilor la nivel de comunitate?

– În cadrul Direcției noastre 90 la sută din angajați sunt femei. Probabil încă mai există în societate un stereotip legat de implicarea anume a femeilor în serviciile de asistență socială. Problemele cu care vin beneficiarii de servicii țin de empatie și comunicare. Există acest stereotip că femeile se descurcă mai bine la acest capitol. Ne implicăm în informarea și instruirea femeilor din teritoriu, astfel încât să-și cunoască mai bine drepturile. Participăm la activitățile de la Centrul de resurse pentru tineret din Soroca, care desfășoară activități ce vizează promovarea egalității de gen, unde sunt oferite servicii de asistență și sprijin pentru fetele din raion. Anterior, a fost implementat un proiect prin care era acordat anume femeilor suport juridic legat de diverse situații cu care se confruntau, inclusiv asistență în procesul de încadrare a lor în câmpul muncii. Pot spune că în raionul Soroca valorile ce se referă la asigurarea egalității de gen sunt activ promovate și respectate.

– Ce mesaj aveți pentru femeile sindicaliste?

– Le doresc sindicalistelor și în genere, tuturor femeilor din țara noastră, prosperitate, multă înțelepciune, dorință de a face schimbări spre binele țării. Sunt mândră că sunt lider de sindicat și sunt recunoscătoare colegilor mei pentru încrederea acordată. Îndemn pe această cale toate femeile salariate, care încă nu sunt membre de sindicat, să adere la sindicate, pentru ca drepturile lor să fie respectate. Îndemn femeile să fie active, să aducă un plus de valoare în tot ce fac. Le doresc multă sănătate și mult noroc.

– Vă mulțumim pentru interviu și vă urăm succes!

Interviu realizat de Ion Sclifos

Mai multe informații despre campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale” puteți accesa pe pagina web a CNSM www.sindicate.md și pe site-ul www.vocea.md

Acest interviu poate fi găsit și în ziarul “Vocea Poporului”, ediția din 18 august 2023.

Interviul video poate fi accesat aici.