Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a avut la data de 4 iulie curent o întrevedere cu reprezentanți ai Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR) în cadrul căreia au fost puse în discuție perspectivele de colaborare în domeniul protecției refugiaților și persoanelor implicate în procese migraționiste.

La întrevedere, din partea CNSM au participat Igor Zubcu, președinte, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte, Polina Fisticanu, șefa departamentului protecție social-economică, Valeriu Cazacu, șef al departamentului relații internaționale, mass-media și tehnologii informaționale. Din partea UNHCR, au participat specialiștii organizației Martina Bogdeva, Hanna Ursol și Sara Sivkova.

În cadrul discuției a fost abordată situația ce ține de susținerea refugiaților din Ucraina și măsurile întreprinse de către sindicate pentru a le oferi suportul necesar, provocările existente în acest sens, inclusiv în domeniul protecției drepturilor legate de încadrarea refugiaților în câmpul muncii.

Amintim că CNSM a acordat suport pentru refugiați ca urmare a războiului din Ucraina, oferindu-le cazare și alimentare gratuită în cadrul sanatoriilor pe care le are în gestiune și la Institutul Muncii. CNSM a contribuit cu colectare de fonduri pentru procurarea produselor de igienă necesare și altor obiecte personale pentru refugiați. De asemenea, a informat refugiații cazați în cadrul instituțiilor date despre prevederile legale în vigoare, oportunitățile de a se angaja pe teritoriul țării și a integra copii în instituții de învățământ.

Cei prezenți au discutat despre situația din Republica Moldova în ceea ce privește activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii și carențele legate de activitatea inspecției muncii, situația în domeniul dialogului social și prioritățile partenerilor sociali.

De asemenea, s-a menționat că CNSM a fost inițiatorul și unul dintre autorii Convenției Colective (nivel național) cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor, prin care au fost definite cele mai grave forme ale muncii copiilor și stabilite tipurile de lucrări interzise pentru copii.

Un alt subiect abordat în cadrul discuției s-a referit acordurile de protecție a lucrătorilor migranți încheiate între CNSM și sindicatele din Italia și România prin care s-a convenit de a acorda suport consultativ și, la necesitate, implicarea parților în soluționarea situațiilor de încălcare a drepturilor cetățenilor moldoveni care activează în țările respective.

Totodată, au fost abordate chestiuni legate de implicarea CNSM în procesul de instruire și pregătire a specialiștilor în domeniul legislației muncii și protecției social-economice, inclusiv campaniile lansate de CNSM.

Părțile au făcut un schimb de informații despre activitățile desfășurare în ultima perioadă și au convenit să dezvolte relațiile de colaborare prin organizarea unor activități comune privind riscurile migrației ilegale și ocupării informale, desfășurarea campaniilor de informare privind drepturile la locul de muncă, elaborarea materialelor informaționale (pliante, ghiduri, broșuri) pentru a combate riscurile economiei informale și exploatării prin muncă.

Pentru a vedea mai multe fotografii de la această activitate, accesați pagina de Facebook a CNSM.