Dezvoltarea și consolidarea dialogului social în ramura construcțiilor pe segmentul formării profesionale continue a salariaților, conform cerințelor pieței muncii, a fost subiectul principal al unei mese rotunde organizată în perioada 29 – 30 iunie de către Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, Federația Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcție din Republica Moldova, Comitetul sectorial pentru formare profesională în ramura construcțiilor, în parteneriat cu organizația sindicală 3F din Danemarca.

La activitate au participat reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației și Cercetării, Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ profesional-tehnic și lideri de sindicat din ramura construcțiilor.

În cadrul mai multor paneluri de discuții, cei prezenți au abordat probleme cu care se confruntă partenerii sociali din ramura construcțiilor în desfășurarea învățământului dual și soluții pentru îmbunătățirea proceselor educaționale și de formare, perspective de dezvoltare prin învățământ dual și prin prisma cadrului național al calificărilor specifice ramurii, realități și domenii de intervenție pentru autoritățile publice centrale în dezvoltarea învățământului dual în ramura construcțiilor pe platforma dialogului social.

Participanții la dialog au menționat că tema abordată este una de maxim interes pentru partenerii sociali din ramură. Conform unor estimări, doar în anul 2022 circa 8000 de specialiști din ramura construcțiilor au plecat la munci în străinătate, în prezent deficitul de muncitori fiind mare. În total, conform unor date prezentate în cadrul mesei rotunde, în perioada anilor 2013 – 2023, 25% din companiile din ramura construcțiilor s-au confruntat cu lipsa forței de muncă. Dintre aceste companii, 77% au menționat că nu au suficient personal calificat.

Dezvoltarea învățământului dual ar putea contribui la îmbunătățirea situației din ramură, prin pregătirea de specialiști calificați și implicarea tinerilor în activități de instruire și muncă pe șantierele de construcții din țară, având un mecanism eficient de funcționare a învățământului dual bazat pe realitățile pieței muncii din Republica Moldova și preluarea standardelor internaționale în domeniul dat. În acest sens, fiind necesare ajustări corespunzătoare ale legislației în ceea ce privește Codul Muncii, Legea cu privire la salarizare, adoptarea altor legi noi privind Casa socială a constructorilor, Codul urbanismului și construcțiilor, Hotărârile de Guvern respective.

Totodată, având în vedere necesitatea stringentă de asigurare a ramurii cu muncitori și ingineri calificați, este necesar de stabilit pentru instituțiile de învățământ superior și profesional-tehnic cota de admitere la facultățile respective a tinerilor în raport cu necesitățile ramurii. 

De asemenea, pentru a spori atractivitatea învățământului dual este necesar de dezvoltat colaborarea  dintre instituțiile de învățământ și angajatorii din ramură și de a spori motivarea tuturor părților implicate, ajustarea programelor și planurilor de învățământ la tendințele pieței muncii, preluarea experienței practice din străinătate în ceea ce privește pregătirea viitorilor specialiști, dotarea instituțiilor de învățământ implicate în acest proces cu echipament necesar.

Precizăm că învățământul dual este o formă alternativă în cadrul sistemului de învățământ profesional tehnic. Studenții – principalii beneficiari ai învățământului dual – dobândesc experiență de lucru în paralel cu procesul de studii, câștigă un salariu și au șanse mari să obțină un loc de muncă, după absolvire, la compania în care s-a produs formarea lor profesională.