Interviu cu Natalia Tăvăluc, specialist principal în domeniul resurse umane la întreprinderea SRL „Orhei-gaz”, președinta Organizației sindicale primare, reprezentantă a Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.

Acest interviu a fost realizat în cadrul campaniei naționale „Organizația primară–energia mișcării sindicale”, parte a unei serii de interviuri cu genericul „Istorii de succes ale femeilor lideri de sindicat din mediul rural”.

– Doamnă Tăvăluc, cum ați început activitatea în cadrul mișcării sindicale? De unde a început acest drum?

– În anul 2009, am fost aleasă în calitate de vicepreședinte al Comitetului sindical de la întreprinderea SRL „Orhei-gaz”, iar din 2013 am fost aleasă ca președintă a Comitetului sindical și iată de atunci sunt în această funcție. Sunt un om căruia îi place comunicarea. Pun mare accent pe comunicarea cu fiecare salariat. Consider că buna comunicare cu salariații este un factor foarte important în activitatea sindicală la nivel de unitate.

În cadrul întreprinderii își desfășoară activitatea peste 370 de persoane și absolut toți salariații sunt membri de sindicat. Oamenii înțeleg care sunt beneficiile apartenenței la sindicate și ne bucură acest fapt. Principii precum egalitatea, solidaritatea, respectarea vocii salariatului nu sunt vorbe goale la întreprinderea noastră. Salariații au dreptul să fie reprezentați în mod corespunzător, să constituie organizații sindicale, să se bucure de toate facilitățile incluse în Contractul colectiv de muncă și în Convenția colectivă negociată de Federația din care facem parte.

– Ce calități trebuie să aibă un lider sindical pentru a avea succes?

– În primul rând, trebuie să fie o persoană curajoasă, căreia să-i placă să comunice cu oamenii, să le asculte problemele și să caute împreună soluții. Nu în ultimul rând, este important ca liderul sindical, în tot ce face, să abordeze lucrurile într-un mod creativ, să poată consolida în jurul său o echipă puternică de activiști sindicali, iar aceștia, la rândul lor, prin eforturi comune, să consolideze colectivul de muncă.

– Care sunt principalele realizări din ultima perioadă în activitatea dvs., la SRL „Orhei-gaz”?

– Anul 2022 a fost unul deosebit de important pentru noi, sindicaliștii din ramura gaze, deoarece a fost încheiată Convenția colectivă între Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova și S.A. „Moldovagaz”, ulterior implementată la întreprinderea noastră. Convenția colectivă (nivel de ramură) reprezintă documentul de bază, instrumentul de lucru principal al organizației sindicale. Convenția respectivă conține un șir de prevederi în favoarea salariaților din ramura gaze. În acest document sunt prevăzute chestiuni fundamentale din domeniul social-economic.

Bunăoară, conform prevederilor Convenției, salariatul poate beneficia de mai multe zile de odihnă atunci când merge în concediu de odihnă, astfel încât membrii de sindicat primesc zile suplimentare de odihnă, de la 6 la 8 zile calendaristice. De asemenea, salariatul, membru de sindicat, poate beneficia o dată în an de ajutor material pentru întremarea sănătății. Angajatul poate beneficia de zile de odihnă suplimentare cu diferite ocazii de familie. Se acordă suport când au loc accidente de muncă. Sunt alocate resurse pentru familiile tinere sub forma unui ajutor material. Totodată, salariații care muncesc în condiții grele sau cu risc sporit beneficiază de anumite facilități. De ziua femeilor, salariatele primesc un premiu bănesc. De sărbători, sunt organizate activități de susținere a salariaților. Persoanele care au nevoie de un tratament medical mai special, care este costisitor, sunt susținute printr-un ajutor material, se implică în acest sens inclusiv centrul  sindical național–ramural.

– Cât de importantă este conlucrarea organizației sindicale cu administrația întreprinderii pentru a soluționa problemele cu care se confruntă salariații?

– Mă aflu deja la al doilea mandat și pot spune că avem o conlucrare foarte bună cu administrația întreprinderii. Suntem susținuți în toate demersurile noastre. Nu am avut nici un caz când solicitările noastre să fie ignorate sau lăsate pe planul secund de administrația SRL „Orhei-gaz”. Pot spune că conlucrarea care există la noi în întreprindere poate servi drept model de urmat și pentru alții.

– Cum sunt respectate drepturile femeilor în teritoriu? Ce ne puteți spune la acest capitol?

– Din păcate, există, desigur, inegalități, dacă e să comparăm situația femeilor de la sate cu cea a femeilor din mediul urban. Femeile din sate sunt implicate mai mult în munca din jurul casei și se confruntă cu grijile cotidiene care sunt la țară. În activitatea sindicală depunem eforturi pentru a minimiza inegalitățile care există. Consider că în această privință trebuie să intervină autoritățile prin programe naționale de dezvoltare a infrastructurii, să existe un acces mai bun la servicii sociale de calitate, inclusiv la programe de informare a femeilor din mediul rural, astfel încât ele să-și cunoască mai bine drepturile, în special, femeile cu mulți copii, cele care au probleme de sănătate. În mod special, vreau să remarc că trebuie de îmbunătățit substanțial calitatea serviciilor medicale de care să beneficieze astăzi femeile de la sat, aspect care, în opinia mea, este unul destul de important.

– Cum vedeți rolul campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, lansată în primăvara acestui an de către CNSM?

– Organizația sindicală este unica structură care luptă pentru drepturile salariaților. Campania care a fost inițiată de CNSM este foarte necesară. E foarte important să avem organizații sindicale primare puternice, care să-și conjuge eforturile cu centrele sindicale național-ramurale pentru a găsi soluții la numeroasele probleme cu care se confruntă astăzi salariații din Republica Moldova. Cetățenii noștri trebuie să înțeleagă care este rolul structurilor sindicale și cum pot să-i ajute pentru a avea condiții decente de muncă.

– La final, care ar fi mesajul dvs. pentru femeile sindicaliste din țara noastră?

– În cadrul întreprinderii noastre activează peste 90 de salariate. Ele gestionează diferite procese la nivel de unitate, sunt specialiste în diverse domenii. Patru din cei nouă membri ai Comitetului sindical sunt femei. Pot spune că egalitatea de gen în cadrul întreprinderii este respectată. Îndemnul meu către femei este să fie puternice, pentru a schimba lucrurile spre bine la nivel de țară, la locul de muncă, în familiile noastre. Să avem cu toții parte de o lume în care să existe pace pentru toți, o lume fără violență, și să fim uniți în marea noastră familie sindicală. Vă doresc sănătate și tot binele din lume.

– Vă mulțumim pentru interviu și vă urăm succes!

Interviu realizat de Ion Sclifos

Acest interviu poate fi găsit și în ziarul “Vocea Poporului”, ediția din 30 iunie 2023.

Interviul video poate fi accesat pe canalul CNSM de YouTube aici.