Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în parteneriat cu Fundația „Friedrich-Ebert-Stiftung” Moldova au lansat la data de 29 iunie, la Chișinău, în incinta Institutului Muncii, proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă”. Cei 20 de beneficiari ai proiectului, tineri din cadrul organizațiilor sindicale, centre de ghidare în carieră de la instituțiile de învățământ și alte instituții, au fost familiarizați cu obiectivele proiectului și au abordat problemele cu care se confruntă tinerii pe piața muncii.

În deschiderea evenimentului, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a precizat că proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă” are drept scop sporirea cunoștințelor tinerilor absolvenți despre drepturile lor ca viitori angajați și creșterea oportunităților de adaptare la cerințele pieței forței de muncă din Republica Moldova.

La rândul său, Dan Palihovici, coordonator Program Politici Sociale la Fundația „Friedrich-Ebert-Stiftung” Moldova, a subliniat că mai multe cercetări și studii denotă faptul că tinerii sunt printre categoriile de populație cu cea mai mare vulnerabilitate de integrare pe piața forței de muncă, iar acest proiect vine să ofere tinerilor mai mult suport în acest proces.

Proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă” se va desfășura pe parcursul acestui an în 2 etape. Prima etapă constă din formarea și perfecționarea unui grup de tineri formatori care vor fi instruiți în cadrul mai multor sesiuni unde vor aborda următoarele tematici: tinerii și munca; contractul individual de muncă; securitatea socială; timpul de muncă și timpul de odihnă; salarizarea; securitatea și sănătatea în muncă; exercitarea drepturilor la locul de muncă.

În cadrul acestor sesiuni, care se vor desfășura în perioada iunie-iulie 2023, participanții vor afla mai multe informații cu referire la contractul individual de muncă, drepturile și obligațiile părților în cadrul raporturilor de muncă, reglementări ce vizează timpul de muncă și salarizarea, sistemul public de pensii, sistemul de asigurări sociale, cadrul legal ce vizează domeniul securității și sănătății în muncă, supravegherea și controlul asupra respectării legislației muncii, managementul conflictelor la locul de muncă.

De asemenea, participanții la aceste sesiuni vor primi mai multe materiale informative, inclusiv un set de instrumente didactice pentru formatori sub forma unui ghid, aplicat la nivel internațional în conformitate cu recomandările Organizației Internaționale a Muncii.

Etapa a doua (perioada de realizare: septembrie-octombrie) constă din organizarea și desfășurarea seminarelor de instruire a studenților absolvenți din 4 instituții de învățământ (în număr de cel puțin 50 persoane din instituția de învățământ). Seminarele respective vor fi desfășurate de către tinerii formatori sub supervizarea unui expert. Proiectul se va încheia la data de 28 noiembrie printr-un eveniment de totalizare.

Datele statistice privind relația tinerilor cu piața muncii ne indică că doar 29 de tineri din 100 sunt plasați în câmpul muncii, pe când în jur de 67 sunt inactivi dintre care mai puțin de jumătate sunt încadrați în procesul de studii și formare profesională, ceilalți fie plecați peste hotare (23,8%), fie casnic (16%), sau sunt în altă situație. De asemenea, 2 din 5 șomeri înregistrați sunt tineri (16-29 ani), iar 4 tineri din 25 sunt în căutarea unei vieți mai bune peste hotare.

Pentru a vedea mai multe fotografii de la această activitate, accesați pagina de Facebook a CNSM.