336650149_229987109390048_8108931982350336829_n

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dat start la data de 16 martie consultărilor publice în format extins asupra Programului Național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie în Republica Moldova pentru anii 2023-2027.

În cadrul evenimentelor de consultare, organizate în perioada 16-17 martie, sunt antrenați peste 70 de participanți, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii sociale, societății civile, partenerilor de dezvoltare, mediului academic. La activitatea respectivă participă Angela Otean, vicepreședintă a Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, secretar general al Federației „SINDLEX”.

Programul supus consultărilor reprezintă o continuitate a Strategiei naționale privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018-2022 și are drept scop prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență față de femei și a violenței domestice, fiind aliniat la rigorile Convenției de la Istanbul.

Propunerile și recomandările expuse în cadrul consultărilor vor contribui la definitivarea și îmbunătățirea documentului de politici publice în vederea asigurării unei abordări sistemice a fenomenului violenței față de femei, inclusiv violenței în familie și a unui răspuns eficient la nivel de țară.

Consultările publice sunt organizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Economică a Femeilor (UN Women Moldova), Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Centrul de Drept al Femeilor.

Proiectul Programului național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027, aflat în proces de elaborare, poate fi accesat aici.