IMG_0397-1024x683

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC), în persoana președintelui, Nicolae Garaz, și Federația Cultură și Mass-Media ”FAIR-MediaSind” din România, în persoana președintelui, Leonard-Octavian Pădureț, au semnat la data de 17 martie, la Chișinău, un Acord de colaborare și parteneriat pe domenii de interes comun, valabil pentru anii 2023-2027. La activitate au participat Sorin Torică, vicepreședintele federației ”FAIR-MediaSind”, Cristi Godinac, președinte executiv al federației ”FAIR-MediaSind”, Nadejda Andronic, vicepreședinta FSLC, și Tatiana Cazacu, șefa Secției protecție juridică și social-economică a FSLC.

Acordul prevede un șir de domenii de colaborare, promovare și dezvoltare a relațiilor de colaborare în domeniul formării profesionale și sindicale, realizarea unor consultări bilaterale pe subiecte de interes comun, schimb de experiență și bune practici, intensificarea colaborării dintre structurilor de femei și tineret ale celor două organizații sindicale.

Potrivit lui Nicolae Garaz, președinte FSLC, semnarea acestui document va consolida relațiile de prietenie și cooperare dintre mișcarea sindicală național-ramurală din Republica Moldova și România, va contribui la preluarea de bune practici în domeniul protecției sociale, dialogului social, negocierilor colective, implementarea unor proiecte comune de colaborare.

La rândul său, Leonard-Octavian Pădureț, președintele Federației ”FAIR-MediaSind”, a subliniat că acest document este semnat într-o perioadă când statele din regiune se confruntă cu multiple crize, iar cooperarea pe mai multe dimensiuni va spori șansele de contracarare eficientă a acestor crize prin eforturi conjugate, schimb de experiență, solidaritate sindicală.

Conform prevederilor Acordului, părțile se declară de acord să continue relațiile de prietenie și cooperare deja existente, pentru a promova un sindicalism democratic, participativ și reprezentativ în avantajul membrilor lor. Partenerii își propun ca prin toate mijloacele disponibile să se susțină reciproc la soluționarea problemelor legate de provocările de pe piața forței de muncă, precum și, în general, a problemelor care vizează aspectele sociale și economice din cele două țări.

Totodată, părțile se declară de acord să colaboreze, să întreprindă acțiuni comune sau coordonate pentru realizarea sarcinilor statutare și scopurilor prevăzute în programele proprii. Părțile, la fel, își asumă obligația să facă schimb sistematic de informații, atât despre actele legislative și normative în vigoare, cât și despre cele în curs de elaborare din România, Republica Moldova și din Uniunea Europeană în domeniul muncii, protecției sociale și alte domenii.

De asemenea, cele două organizații vor conlucra în ceea ce privește procedurile folosite în negocierea și încheierea acordurilor și contractelor colective, cu autoritățile statului, la nivel central, regional și local, precum și în relația cu organismele patronale din cele două țări și din Uniunea Europeană, privind problemele social-economice și cele ce țin de protecția muncii și membrilor de sindicat.