IMG-3308

Peste 40 de tineri sindicaliști, specialiști din diferite domenii din raionul Glodeni, au participat joi, 16 martie, la seminarul „Debutul în profesie – Contractul individual și Contractul colectiv de muncă” organizat de reprezentanta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în teritoriu, Galina Graur, în colaborare cu Comisia de Tineret a CNSM. La activitate cu un cuvânt de salut a participat Ion Cojocari, președintele raionului Glodeni.

Galina Graur, reprezentanta CNSM în raionul Glodeni, moderatoare seminarului, a menționat că obiectivul activității este de a contribui la informarea tinerilor în domeniul legislației muncii, astfel încât la angajare și în procesul de muncă să nu le fie lezate drepturile, să cunoască ce înseamnă o muncă corect remunerată, respectarea timpului de muncă, contracararea unor fenomene precum munca informală, cum să facă față unor eventuale abuzuri din partea angajatorilor, și a pune în discuție problemele tinerilor din raion.

În cadrul seminarului, Sergiu Iurcu, consilier superior al Departamentului protecție social-economică al CNSM, a familiarizat participanții cu activitatea Comisiei de Tineret din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, proiectele în derulare și cele planificate, subliniind că tinerii sindicaliști sunt o prioritate a CNSM, interesele lor fiind promovate la toate nivelurile.

Totodată, Sergiu Suruceanu, vicepreședinte al Federației „Sindindcomservice”, membru al Comisiei de Tineret a CNSM, a vorbit despre garanțiile la angajare de care pot beneficia tinerii specialiști, ce trebuie să conțină un contract individual de muncă și cum se negociază corect, importanța contractului colectiv de muncă, cum poate fi fortificat parteneriatul social la nivel de unitate astfel încât să aducă beneficii tuturor părților, inclusiv tinerilor specialiști.

De asemenea, cei prezenți au fost informați despre cum sunt implementate politicile de tineret în cadrul mișcării sindicale, procesul de educație și formare sindicală a tinerilor desfășurat de CNSM, cerințele și propunerile înaintate de membrii comisiei pentru a îmbunătăți situația tinerilor specialiști la nivel național, cadrul legislativ și normativ în domeniul tineretului, rolul tinerilor în promovarea sindicalismului la nivel de unitate, colaborarea structurilor sindicale de tineret cu societatea civilă, motivarea tinerilor specialiști, incluziunea tinerilor pe piața muncii, cultivarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, în special în mediul rural, încurajarea participării tinerilor la luarea deciziilor și în stabilirea priorităților la nivel local.

Participanții la seminar au fost familiarizați cu aplicația mobilă „Drepturile salariaților”, lansată în 2022 de CNSM cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, și au aflat care sunt beneficiile utilizării acestei aplicații, puse la dispoziția tuturor utilizatorilor în mod gratuit.

Tinerii au avut posibilitatea să-și împărtășească experiența legată de procesul de angajare în câmpul muncii și problemele cu care s-au confruntat în raport cu angajatorii. Ei au adresat diverse întrebări și au primit răspunsuri de la reprezentanții Confederației. La final, participanții au apreciat buna organizare a seminarului dat și au menționat utilitatea subiectelor abordate.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, o treime din tinerii din Republica Moldova cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani sunt fie șomeri, fie în afara oricărui sistem de formare profesională. Rata șomajului în rândul tinerilor este de aproape două ori mai mare decât în mediul populației economic active.