1

La 1 martie, Comitetul Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) s-a întrunit în ședință ordinară pentru a examina diverse chestiuni ce țin de activitatea sindicală desfășurată pe parcursul anului 2022 și activitățile planificate pentru anul curent.

Sindicaliștii au discutat pe marginea raportului statistic privind efectivul sindical al FSLC pentru anul 2022; raportul statistic privind instruirea  cadrelor și activului sindical în anul 2022 și planul privind formarea și instruirea cadrelor și activului sindical pentru  2023; respectarea drepturilor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat; executarea bugetului sindical pentru anul 2022 și proiectul acestuia pentru anul curent; repartizarea mijloacelor  bugetului asigurărilor sociale de stat pentru asigurarea salariaților cu  tratamentul balneosanatorial în 2022; convocarea Consiliului Republican  al  FSLC.

O informație amplă cu privire la raportul statistic privind efectivul  sindical  al  FSLC, a prezentat Nadejda Andronic, vicepreședinta federației. Astfel, la data de 1 ianuarie 2023, efectivul sindical al federației constituie 12492 membri de sindicat, întruniți în 36 centre sindicale ramural-teritoriale și 251 organizații sindicale primare.

Pe parcursul anului trecut, consolidarea organizațională, motivarea apartenenței la sindicat, a fost menținută ca o componentă de bază în activitatea liderilor și organelor sindicale elective ale FSLC, de toate nivelurile, fiind realizată prin diverse acțiuni. Cu toate acestea, tendința de diminuare a membrilor de sindicat se menține, a precizat Nadejda Andronic. În context, s-a atras atenția la necesitatea intensificării activităților organelor sindicale elective de toate nivelurile din FSLC ce vizează protecția social-economică a salariaților, informarea și motivarea apartenenței la sindicat, consolidarea organizațională.

Conducerea și organele sindicale elective ale FSLC vor asigura organizarea activităților menite să consolideze instituția sindicală prin prisma campaniei ”Organizația primară – energia mișcării sindicale”, care va fi lansată de CNSM în timpul apropiat.

Un alt subiect examinat în cadrul ședinței se referă la acțiunile organelor sindicale elective din cadrul federației desfășurate pe parcursul anului 2022 în vederea instruirii și formării cadrelor,  activului și al membrilor de sindicat. La activitățile respective au participat circa 1600 de persoane. De asemenea, au fost stabilite măsurile pentru perioada următoare în domeniul formării și instruirii sindicale.

La chestiunea din ordinea de zi ”Despre respectarea drepturilor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat din cadrul centrelor și organizațiilor membre ale FSLC”, Tatiana Cazacu, șefa Secției protecție juridică și social-economică a federației, a informat participanții la ședință despre situația la acest capitol, fiind menționați indicatorii care reflectă activitatea organelor sindicale din cadrul FSLC, realizată prin aplicarea unei Convenții Colective la nivel de ramură și încheierea a 59 de contracte colective de muncă la nivel de unitate, prin care sunt cuprinși peste 11 mii de salariați din ramură.

Totodată, membrii Comitetului Executiv al FSLC au hotărât convocarea Consiliului Republican al FSLC în ședință ordinară la data de 22 martie 2023.

Mai multe detalii despre activitățile Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova, pot fi accesate pe pagina web www.sindcultura.md.