IMG_7474

Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat la data de 28 februarie curent o ședință de lucru în cadrul căreia sindicalistele au pus în discuții numeroase probleme social-economice cu care se confruntă și căi de soluționare a acestora. La activitate au participat Igor Zubcu, președinte al CNSM, și Lilia Franț, vicepreședinta Confederației.

În discursul său, Igor Zubcu, președinte al CNSM, a punctat mai multe priorități ale mișcării sindicale pentru următoarea perioadă. Liderul sindical a îndemnat participantele la ședință să se implice și să fie active în cadrul campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, care urmează a fi lansată la finele lunii martie.

Președintele CNSM a subliniat importanța abordării cu maximă responsabilitate a proceselor legate de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin luarea de poziție, prezentarea de propuneri în domeniul armonizării legislației naționale la standardele UE, participarea în grupurile de lucru la diferite niveluri.

De asemenea, liderul sindical a vorbit despre prioritățile Noului contract social trasate la Congresul IV al Confederației Internaționale a Sindicatelor, aplicarea Pilonului European al Drepturilor Sociale și asigurarea unei incluziuni veritabile pe piața muncii din Republica Moldova.

În cadrul ședinței au fost abordate pe larg probleme legate de necesitatea majorării nivelului de salarizare în sectorul real și bugetar, conform Cartei Sociale Europene revizuite și standardelor internaționale în domeniul salarizării, acțiunile și cerințele CNSM în acest sens înaintate pe parcursul anului 2022 în cadrul procesului de dialog social, necesitarea revizuirii Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare care a generat numeroase nemulțumiri în rândul salariaților.

Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a reiterat îngrijorările femeilor sindicaliste legate de înrăutățirea situației social-economice, cauzată de criza energetică și războiul din țara vecină, dificultățile cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat, și a informat despre modificări în legislație privind protecția socială.

Sindicalista a menționat că mai multe probleme care se află în vizorul Comisiei, identificate de membrele acesteia, vor fi abordate la o masa rotunda cu participarea deputatelor din Parlamentul Republicii Moldova, care va fi organizată la sfârșitul lunii martie.

Participantele la ședință au făcut un schimb de opinii despre situația din diferite ramuri și problemele cu care se confruntă salariații, au semnalat lipsa cadrelor în tot mai multe ramuri și necesitatea implementării unor politici eficiente la nivel național pentru a asigura dezvoltarea pieței muncii și sustenabilitatea sistemului de asigurări sociale.

Totodată, în cadrul unui atelier de lucru sindicalistele au discutat cu Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, despre prioritățile Confederației în domeniul incluziunii pe piața muncii, care constituie o prioritate a Programului de Țară privind Munca Decentă, cu accent pe incluziunea fetelor tinere, necesitatea ratificării Convenției 190 a Organizației Internaționale a Muncii pentru a exclude violența pe piața muncii, și a accentuat importanța intensificării cooperării cu organizații ale societății civile, inclusiv ONG-uri din țară și organizații internaționale.