photo_2023-03-01_13-33-21

Consiliul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri ”Sindindcomservice”, convocat miercuri, 1 martie, a aprobat mai multe hotărâri importante cu privire la activitatea centrului sindical național-ramural.

Ședința a fost convocată conform prevederilor statutare de către Comitetul executiv al federației, iar ordinea de zi a cuprins următoarele chestiuni: cu privire la unele modificări în componența Consiliului și Comitetului executiv al federației; cu privire la alegerea președintelui federației. Astfel, urmare a decesului regretabil al Anei Selina, președinta Federației ”Sindindcomservice”, forul decizional a purces la alegerea președintelui federației pe perioada mandatului funcției predecesorului. În urma procedurii de vot deschis, în unanimitate, Ecaterina Manastîrschi a fost aleasă în calitate de președintă a Federației ”Sindindcomservice”. Totodată, Sergiu Suruceanu a fost ales vicepreședinte.

„Urmează să punem în aplicare toate cunoștințele și abilitățile pe care le avem pentru a continua implementarea obiectivelor stabilite în strategia de activitate a federației pentru anii 2020-2025, aprobat în cadrul Congresului VII din 27 noiembrie 2020. În continuare ne propunem să contribuim la apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, dezvoltarea relațiilor la nivel bipartit, atragerea noilor membri de sindicat, susținerea salariaților care activează în condiții nocive de muncă, respectarea cerințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, și în special acțiuni mai eficiente în vederea promovării negocierilor colective și încheierii contractelor colective în ramură”, a declarat Ecaterina Manastîrschi.

Sergiu Suruceanu, noul vicepreședinte al Federației ”Sindindcomservice”, a accentuat că unitatea este cea mai importantă putere, iar sindicatele sunt unica organizație creată și administrată de salariați pentru reprezentarea intereselor lor. „Doar prin acțiuni comune putem pleda pentru neadmiterea diminuării drepturilor și garanțiilor juridice ale salariaților, membri de sindicat”, a specificat Suruceanu.

Precizăm că Consiliul Federației, în perioada între congrese, este organul superior de conducere al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri ”Sindindcomservice”, care reprezintă drepturile organizațiilor sindicale în soluționarea sarcinilor ramurale, precum și altor probleme ce țin de apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.