profesor-educatie

Deși în ultimii ani au fost înregistrate progrese în domeniul politicii de salarizare a cadrelor didactice, apreciate de sindicaliști, obținute în urma revendicărilor, consultărilor și negocierilor, solicitărilor repetate, stabilirea salariilor nicidecum nu corespunde muncii depuse, echității sociale, calificării personalului, necesităților actuale. Despre aceasta a subliniat Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ), în cadrul Consiliului General al federației, convocat la 1 martie, la Chișinău.

Ordinea de zi a ședinței în plen a Consiliului General al FSEȘ a cuprins următoarele chestiuni: cu privire la activitatea Consiliului General al FSEȘ pe parcursul perioadei anilor 2021-2022 întru realizarea priorităților strategice aprobate de către Congresul VII al FSEȘ; cu privire la executarea bugetului sindical pe anul 2022; cu privire la aprobarea proiectului bugetului sindical pentru anul 2023; cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului de Solidaritate al FSEȘ; diverse chestiuni organizatorice.

În raportul prezentat, Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, a trecut în revistă principalele realizări ale federației în perioada de referință. Liderul sindical s-a referit la chestiuni legate de managementul sindical în ramură, activitatea Biroului Executiv, examinarea petițiilor venite din partea salariaților și oferirea suportului necesar, activitatea educațională, colaborarea cu partenerii sociali, activități culturale și sportive, colaborarea internațională.

Potrivit președintelui FSEȘ, Ghenadie Donos, insuficiența cadrelor didactice, a tinerilor specialiști, îmbătrânirea profesorilor, salariul mizer, carențele și inechitățile Legii salarizării în sistemul bugetar, sunt probleme care afectează în continuare situația din ramură și necesită a fi soluționate cât mai grabnic în cadrul parteneriatului social, prin intervenția corespunzătoare a factorilor de decizie.

Prezent la lucrările Consiliului General al FSEȘ, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), și-a exprimat regretul că salariul mediu în ramura educației este sub nivelul salariului mediu pe economie și necesită a fi revizuit în cadrul consultărilor și negocierilor cu partenerii sociali. Liderul sindical a menționat că este nevoie de o nouă Lege a salarizării în sistemul bugetar, motivantă pentru salariații din sistemul educațional, subiect promovat de CNSM la toate nivelurile.

În cadrul ședinței, sindicaliștii din educație au aprobat mai multe sarcini și obiective pentru 2023. Acestea se referă la: promovarea campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, care va fi lansată de CNSM în timpul apropiat, pregătirea și instruirea tinerilor sindicaliști pentru a dezvolta liderismul în rândul acestora, implementarea programului Formare de formatori, eficientizarea activității Comisiei pentru consultări și negocieri colective nivel ramural, monitorizarea realizării prevederilor Convențiilor Colective (în educație și domeniul cercetării), nivel ramural, pentru anii 2020-2025, reinițierea discuțiilor cu organele de resort la tema elaborării Statutului cadrului didactic.

Precizăm că Federația Sindicală a Educației și Științei întrunește în rândurile sale 101306 membri de sindicat din totalul de 116294 de angajați și studenți ai instituțiilor afiliate acesteia, procentul de sindicalizare constituind  87%.

Foto simbol

Fotografii de la ședința Consiliului General al FSEȘ pot fi accesate pe pagina de Facebook a CNSM aici.