bebelus-1

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a expediat în adresa președintelui Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, Dan Perciun, avizul la proiectul de Lege cu privire la modificarea unor acte normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 399 din 31.10.2022).

CNSM consideră că modificările/completările promovate prin proiectul de Lege sus-menționat vin în contradicție cu standardele internaționale în domeniul protecției maternității și nu iau în calcul protecția sănătății mamei si copilului și, prin urmare, nu le susține. În scopul neadmiterii contradicțiilor dintre cadrul legal național și prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 183, CNSM consideră necesară expertizarea de către OIM a proiectului respectiv de Lege.

“Dreptul la concediul de maternitate și la indemnizația de maternitate, constituie garanții de stat, prin care se manifestă grija deosebită a statului față de mama și copilul care necesită o protecție socială și juridică deosebită. Cât privește modificările/completările propuse la Codul muncii nr. 154/2003 și la Legea nr. 158/2008, menționăm că în eventualitatea promovării și adoptării lor, acestea nu doar că vor diminua garanțiile de stat actuale, dar vor crea și premise pentru eventuale abuzuri din partea angajatorilor, care vor putea efectua presiuni asupra femeilor însărcinate să depună cerere pentru continuarea sau reluarea activității în perioada concediului de maternitate.”, subliniază sindicaliștii.

Sindicaliștii susțin că nota informativă la proiectul de Lege avizat nu conține argumente fondate care ar justifica necesitatea obiectivă privind: completarea Codului muncii nr. 154/2003 cu art. 761, potrivit căruia, în perioada concediului de maternitate, la cererea scrisă a salariatei, angajatorul, prin ordin, poate dispune continuarea sau reluarea activității de muncă; modificarea art. 52 din Legea nr. 158/2008, urmare a căreia, în caz de concediu de maternitate, raporturile de serviciu se vor suspenda în circumstanțe ce nu depind de voința părților, cu excepția cazului prevăzut la art. 761 din Codul muncii nr. 154/2003.

“Condițiile care au impus elaborarea proiectului de lege și finalitățile urmărite, expuse în Nota informativă (aducerea relațiilor de muncă în concordanță cu cerințele pieței muncii, dezvoltarea tehnologiilor informaționale și corelarea cu tendințele de perfecționare a legislației muncii în statele membre ale Uniunii Europene, asigurarea reconcilierii vieții de familie cu cea profesională, oferirea mai multor formule de concediu partajat, îmbunătățirea ratei de participare a femeilor la forța de muncă, reducerea poverii muncii neremunerate sau cu remunerare în plic etc.), nu sunt relevante pentru speța examinată.”, se arată în aviz.

Potrivit dispozițiilor actuale ale Codului muncii nr. 154/2003 (a se vedea art. 76, lit. a)), cât și a celor din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008 (a se vedea art. 52, lit. c)), contractul individual de muncă/raporturile de serviciu se suspendă în circumstanțe ce nu depind de voința părților, în caz de concediu de maternitate. Astfel, în caz de concediu de maternitate, contractul individual de muncă/raporturile de serviciu se suspendă indiferent de dorința sau nedorința salariatului/funcționarului public sau angajatorului.

Avizul integral al CNSM la proiectul de Lege cu privire la modificarea unor acte normative (nr. 399 din 31.10.2022), în care este prezentată detaliat poziția Confederației, poate fi accesat aici.

Foto simbol