IMG_7043

Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor din Construcții ”Sindicons” a demarat recent o campanie de consultări și negocieri cu partenerii sociali din ramură – patronatele din construcții și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, în vederea încheierii unei noi  Convenții colective în ramura construcțiilor, pentru anii 2023-2027.

În legătură cu aceasta, sindicaliștii din construcții efectuează vizite de lucru la întreprinderile din ramură pentru a discuta cu constructorii despre importanța Convenției colective, ce conține acest document, care sunt beneficiile pentru salariați, de ce este importantă apartenența la sindicate, fiind totodată analizate problemele cu care se confruntă constructorii, doleanțele lor legate de salarizare, condiții de muncă, protecție socială, securitate și sănătate în muncă, respectarea drepturilor în domeniul muncii.

„Trebuie să avem aceste consultări în primul rând cu muncitorii, care sunt foarte importante, ca ei să înțeleagă că salariile care sunt stabilite de partenerii sociali depind de calitatea negocierilor pe care le purtăm, să afle care sunt posibilitățile noastre reale de a convinge partenerii sociali de a avea salarii decente, condiții bune și sigure de muncă. Sindicatul are un rol foarte important în cadrul dialogului social. Ne-am propus să comunicăm cât mai mult cu oamenii de la șantiere și să răspundem la întrebările lor.”, a specificat Victor Talmaci, președintele Federației ”Sindicons”.

Liderul sindical a declarat că în prezent situația în ramură este foarte complicată. Criza economică, diminuarea puterii de cumpărare a populației, scumpirea materialelor de construcții, majorările semnificative la tarife și resurse energetice, au un impact extrem de negativ asupra ramurii, unele companii fiind pe cale de a falimenta, altele au redus personalul s-au au trimis salariații acasă, în concediu din cont propriu, din lipsă de vânzări și volume reduse de muncă, alte companii, chiar dacă nu au activitate, plătesc salariile integral pentru a păstra specialiștii. Experții economici din Republica Moldova estimează că în anul 2022 vânzările, per total, de apartamente, în mod special la apartamentele noi, au scăzut cu 35%.

“Întreprinderile au investit în utilaj nou, modern, performat, au accesat credite, dar acum este o situație de incertitudine. Întreprinderile nu au posibilitatea să-și desfășoare activitatea așa cum au planificat. Chiar și în aceste condiții, unele întreprinderi accesează credite pentru a plăti salariile pentru a păstra pe cât este posibil forța de muncă, care, în aceste condiții complicate, aleg să părăsească Republica Moldova și să muncească în străinătate. Cheia soluționării problemelor în ramură este în buna comunicare dintre partenerii sociali, salariați și angajatori. Chiar dacă mai există unele disensiuni, acestea pot fi lesne soluționate prin dialog.”, consideră președintele Federației ”Sindicons”.

Liderul sindical a adăugat că dialogul dintre sindicate și patronate trebuie să devină cât mai intens și constructiv, iar statul să conștientizeze importanța consolidării structurilor sindicale și patronale pentru a dezvolta ramura construcțiilor și a depăși prin eforturi comune provocările actuale.

Amintim că Convenția colectivă în ramura construcțiilor reprezintă un act juridic ce stabilește principiile generale a raporturilor de muncă și a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea. Actuala Convenție a fost semnată la data de 18 decembrie 2018, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-37 din 01.02.2019.

Sub incidența prezentei Convenții cad angajatorii și salariații din: proiectări; construcții; drumuri; industria materialelor de construcție; mecanizare și transport în construcții; cadastre; industria sticlei; alte activități auxiliare în construcții și industria materialelor de construcție.