IMG_8584

Sindicaliști din cadrul instituțiilor din ramura culturii, au participat la 16 noiembrie, la seminarul cu genericul ”Drepturile salariaților în atenția sindicatelor”, care a avut obiectivul de a fortifica capacitățile organizațiilor sindicale primare, subordonate direct la Consiliul Republican al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC), inclusiv prin cunoașterea modificărilor de ultimă oră a legislației muncii.

În deschiderea activității, Nicolae Garaz, președintele FSLC, a subliniat că astfel de activități de instruire și informare sunt extrem de necesare pentru a fortifica cunoștințele liderilor sindicali din ramură. Totodată, Nicolae Garaz și-a exprimat convingerea că informațiile prezentate de specialiștii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) vor fi utile, fiind necesare pentru o mai bună cunoaștere și aplicare a legislației muncii.

Specialiștii CNSM – Eugeniu Covrig, șef Departamentul juridic al CNSM, și Sergiu Iurcu, șef adjunct, Departamentul protecție social-economica al CNSM, au familiarizat participanții cu cele mai recente modificări ale legislației care se referă la dreptul muncii și protecția social-economică a salariaților. De asemenea, sindicaliștii au fost informați despre inițiativele și cerințele înaintate în ultima perioadă de către CNSM în cadrul consultărilor și negocierilor cu partenerii sociali.

Potrivit organizatorilor, seminarul a fost dedicat activului sindical din ramură în vederea acordării de suport liderilor sindicali, astfel încât aceștia să intensifice activitatea organizațiilor sindicale primare pe care le reprezintă.

În context, amintim că CNSM va implementa în anul 2023 campania sindicală națională cu genericul „Organizația primară – temelia sindicală” orientată spre fortificarea organizaților sindicale primare din Republica Moldova, în conformitate cu prioritățile mișcării sindicale trasate la cel de-al IV-lea Congres al CNSM.