IMG_4744

În contextul majorării prețurilor și tarifelor, a prognozelor alarmante cu privire la creșterea nivelului inflației, precum și în scopul sporirii protecției social-economice a populației, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) au avut astăzi, 16 august, o întrevedere în care au fost puse în discuție mai multe chestiuni.

Igor Zubcu, președinte al CNSM, a reiterat poziția Confederației cu privire la necesitatea stabilirii, începând cu 1 ianuarie 2023, a unui salariu minim unic pe țară de cel puțin 50% din salariul mediu lunar pe economie prognozat, conform Cartei sociale europene revizuite.

La rândul său, Leonid Cerescu, președintele CNPM, s-a arătat îngrijorat în legătură cu situația social-economică din țară, impactul multiplelor crize care afectează sectorul economic și societatea în ansamblu. El a menționat că în timpul cel mai apropiat va desfășura consultări cu reprezentanții mediului de afaceri pentru a examina propunerile sindicatelor.

Părțile au menționat că majorările de salarii operate în sectorul bugetar și cel real nu acoperă majorările de prețuri și tarife din ultima perioadă. Mai mult, în contextul prognozelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), potrivit cărora în trimestrul III al anului 2022 inflația ar putea ajunge până la 34,7%, sunt necesare măsuri prompte din partea statului pentru a sprijini populația.

La începutul lunii august, CNSM a expediat în adresa Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova o Declarație referitor la situația social-economică. În Declarație, care conține mai multe solicitări, sindicaliștii își exprimă îngrijorarea față de creșterea prețurilor și tarifelor, care, pe parcursul primelor 6 luni ale anului curent, au atins niveluri alarmante.

Precizăm că, potrivit Raportului nr. 3 asupra inflației prezentat de BNM, în trimestrul doi al anului 2022 rata medie anuală a inflației a constituit 29,3%, fiind cu 10,2 puncte procentuale superioară celei din trimestrul precedent. Dinamica respectivă a fost susținută de creșterea prețurilor pe piața internațională și regională la produsele alimentare și la resursele energetice, fapt ce a determinat creșterea prețurilor acestora pe piața internă și ajustarea tarifelor.

Departamentul mass-media și relații internaționale