Cursanții Școlii Sindicale din Moldova au efectuat o vizită la întreprinderea „Termoelectrica” S.A. pentru a fi familiarizați cu activitatea organizației sindicale primare din cadrul întreprinderii și a face schimb de bune practici în domeniul activității sindicale la nivel de unitate.

Prezentă la activitate, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a apreciat activitatea organizației sindicale primare de la „Termoelectrica” S.A., care a luat locul I la una dintre categoriile concursului organizațiilor sindicale primare care s-a desfășurat în perioada decembrie 2023 – martie 2024.

Victoria Niță, președinta Federației Sindicale „Sindenergo”, a subliniat că organizația sindicală primară de la „Termoelectrica” S.A. poate servi drept model pentru alte organizații pentru abordările inovative în ceea ce privește promovarea drepturilor salariaților, inclusiv a tinerilor specialiști.

În cadrul vizitei, Alexandr Drebot, președintele Comitetului Sindical de la „Termoelectrica” S.A. a precizat că 100% din salariații întreprinderii sunt membri de sindicat. Această realizare se datorează prevederilor incluse în contractul colectiv de muncă, dialogului social constructiv dintre administrație și sindicate, materializate printr-o protecție socială adecvată a salariaților.

Cursanții Școlii Sindicale din Moldova au aflat mai multe informații despre specificul activității întreprinderii, infrastructura de producere, distribuție și furnizare a energiei termice și electrice către consumatori, precum și tendințele de dezvoltare și modernizare a sectorului termoenergetic. Totodată, participanții au aflat despre activitățile desfășurate de Comitetul Sindical al „Termoelectrica” S.A.

Precizăm că Școala Sindicală din Moldova este un proiect educațional implementat de CNSM în comun cu Institutul Muncii din anul 2012, inițial fiind dezvoltat cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, Federației Sindicatelor din Austria (ÖGB), Biroului de Coordonare pentru Cooperare Tehnică a Austriei, Ambasadei Austriei la Chișinău, obiectivul general al Școlii fiind consolidarea organizațiilor sindicale primare în scopul apărării și promovării drepturilor salariaților, membri de sindicat.