Progresele înregistrate la nivel mondial și regional în ceea ce privește cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri), care urmăresc să asigure un trai decent pentru toți oamenii, într-un mediu sustenabil, incluziv și prosper, muncă decentă, dezvoltare durabilă și creștere economică, sunt analizate la Chișinău, în cadrul unei activități de instruire care se desfășoară în perioada 17-21 iunie în incinta Institutului Muncii.

Activitatea este organizată de Biroul Organizației Internaționale a Muncii al Activităților Lucrătorilor (ILO-ACTRAV) și International Training Centre din cadrul ILO, în cooperare cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM). La activitate participă peste 20 de sindicaliști din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Republica Moldova, Turcia și Uzbekistan.

În cadrul activităților, participanții discută despre importanța consolidării acțiunilor organizațiilor sindicale la nivel mondial și regional în vederea atingerii ODD-urilor pentru o dezvoltare durabilă, prin implementarea politicilor centrate pe necesitățile oamenilor muncii în contextul provocărilor globale, crizelor, schimbărilor în sfera muncii și noilor tendințe tehnologice care au un impact semnificativ în sfera muncii.

Cu un mesaj de salut, la deschiderea activității a fost prezent Igor Zubcu, președintele CNSM. Liderul sindical a subliniat importanța subiectelor abordate pentru mișcarea sindicală, inclusiv din Republica Moldova, și și-a exprimat convingerea că cunoștințele acumulate în cadrul activității vor spori abilitățile sindicaliștilor din regiune, necesare pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, pentru a proteja drepturile lucrătorilor, membrilor de sindicat.

În discursul său, liderul sindical a precizat că CNSM a fost implicată direct în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova Europeană – 2030” (aprobată prin Legea nr. 315 din 17 noiembrie 2022), înaintând propuneri și recomandări pentru a îmbunătăți conținutul acestui document important.

Președintele CNSM a remarcat că în perioada septembrie-octombrie 2021, CNSM a elaborat un Raport alternativ de evaluare privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, și permanent monitorizează nivelul de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în țara noastră.

În special, Igor Zubcu, președintele CNSM, a remarcat importanța Obiectivului nr. 8, focusat pe muncă decentă și creștere economică. În acest sens, este important să se monitorizeze și să se prevină acțiunile care ar putea duce la diminuarea drepturilor lucrătorilor. Sindicatele din Republica Moldova pledează pentru neadmiterea flexibilizării și liberalizării excesive a legislației muncii în detrimentul drepturilor lucrătorilor. CNSM planifică să implementeze în continuare campanii de informare pentru a contribui la informarea societății despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și importanța implicării sindicatelor în activitățile care au în prim-plan atingerea ODD-urilor la nivel național.

La rândul său, Evelin Toth, ofițer principal de program în cadrul ACTRAV ITC-ILO, a menționat că activitatea organizată la Chișinău face parte dintr-un program mai larg de activități de instruire, organizate la nivel internațional, cu participarea sindicaliștilor din diverse țări. În cadrul activității, Evelin Toth a venit cu o prezentare despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a pus accent pe contribuția pe care o pot avea organizațiile sindicale pentru a atinge aceste obiective.

De asemenea, Wolfgang Schiefer, expert la International Training Centre din cadrul ILO, a vorbit despre situația la nivel internațional cu privire la implementarea ODD-urilor, concepte și definiții privind dezvoltarea durabilă, menționând importanța a 3 dimensiuni de politici globale care sunt în vizorul sindicatelor – economică, socială și de mediu.

Pe parcursul acestei săptămâni, sindicaliștii vor discuta online și offline cu experți internaționali și naționali despre viziunea sindicatelor la capitolul ODD-uri, rolul și angajamentele sindicatelor în acest proces, provocările de pe piața muncii, revendicările sindicatelor și colaborarea cu diverse organizații internaționale, dezvoltarea parteneriatelor pentru un dialog social eficient, trasarea priorităților pentru următoarea perioadă.

Amintim că Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată la 25 septembrie 2015 de către șefii de state și de guverne ai celor 193 de țări ale Adunării Generale a ONU. Acest document global include 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care prevăd eradicarea sărăciei lucii și a foametei, stabilește un spectru larg de obiective economice, sociale și de mediu într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.