Urmare a procesului de negocieri și consultări dintre partenerii sociali din raionul Edineț, astăzi, 12 iunie, la Edineț a fost semnată Convenția Colectivă (nivel teritorial) pentru anii 2024-2029. Documentul a fost semnat de Stela Ciobanu, reprezentanta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Nicolae Melnic, președintele raionului Edineț, și Ion Guranda, președintele Asociației teritoriale a patronatelor din raion.

Potrivit Stelei Ciobanu, reprezentanta CNSM în raionul Edineț, semnarea Convenției este un rezultat important obținut de către partenerii sociali, inclusiv cu suportul și implicarea CNSM. Convenția reglementează prevederi pentru îmbunătățirea drepturilor social-economice ale salariaților, prevede un șir de garanții și compensații, angajamente generale ale părților, ocuparea forței de muncă, formarea profesională a salariaților, dezvoltarea parteneriatului social la nivel teritorial.

Tot astăzi, membrii Comisiei pentru consultări și negocieri colective din raionul Edineț au participat la o activitate de instruire, organizată de CNSM cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, în cadrul căreia reprezentanții Confederației – Sergiu Morari, consilier principal al CNSM, și Sergiu Iurcu, consilier superior în departamentul protecție social-economică al CNSM, au comunicat despre importanța fortificării parteneriatului social la nivel teritorial.

Reprezentanții CNSM au pus accent pe dezvoltarea mecanismelor parteneriatului social și negocieri colective la nivel teritorial, inclusiv modificările recente ale legislației în domeniul protecției social-economice, au răspuns la diverse întrebări cu privire la problemele cu care se confruntă partenerii sociali la nivel de teritoriu și au vorbit despre prioritățile CNSM la nivel național.

Precizăm că rolul comisiei este de a contribui la reglementarea relațiilor din sfera muncii și din sfera social-economică, la elaborarea strategiilor și politicilor social-economice, la dezvoltarea dialogului social în teritoriu între partenerii sociali.