De Ziua Sindicalistului, marcată anual la data de 7 iunie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a organizat pe strada pietonală „Eugen Doga” (scuarul BC Moldova-Agroindbank S.A.) și în scuarul Centrului Comercial UNIC campanii de informare și sensibilizare a populației.

În cele două locații din mun. Chișinău, reprezentanții CMSM, cu participarea membrilor Comisiilor de Tineret și de Femei ale CNSM, au distribuit materiale cu conținut sindical-informativ.

Sindicaliștii au oferit populației informații și consultații pentru o mai bună cunoaștere a drepturilor în domeniul muncii și protecției social-economice, au comunicat despre activitatea mișcării sindicale, rezultatele obținute în ultima perioadă, au vorbit despre beneficiile apartenenței la sindicate.

De asemenea, în cadrul campaniei sindicaliștii au reiterat un șir de revendicări:

1. Neadmiterea flexibilizării și liberalizării excesive a legislației muncii în detrimentul drepturilor salariaților.

2. Stabilirea etapelor de reexaminare a salariului minim în perioada anilor 2025-2027 în vederea asigurării transpunerii Directivei UE nr. 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

3.Perfecționarea legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar în vederea stabilirii unei valori de referință unice pentru calcularea salariilor și eliminării inechităților existente.

4. Perfecționarea cadrului legal în domeniul salarizării în sectorul real pentru asigurarea unei salarizări echitabile și excluderii lacunelor, care favorizează economia informală.

5. Stabilirea sancțiunilor eficiente în Codul contravențional al Republicii Moldova* nr. 218/2008 pentru încălcarea legislației cu privire la sindicate și a drepturilor sindicale.

6. Asigurarea activității Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și consolidarea parteneriatului social în sfera muncii la toate nivelurile.

7. Elaborarea planului de acțiuni în vederea acoperirii cu negocieri colective a circa 80% din salariați, conform prevederilor Directivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

8. Introducerea impozitării progresive a veniturilor persoanelor fizice și indexarea scutirilor la impozitul pe venit.

9. Deducerea de la impozitul pe venit a cotizațiilor de membru de sindicat achitate de contribuabili.

10. Acordarea alocației pentru persoanele vârstnice tuturor persoanelor la atingerea vârstei de pensionare.

11. Includerea în stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei anticipate pentru carieră lungă a perioadei de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani și a perioadei de rezidențiat în învățământul postuniversitar obligatoriu;

12. Excluderea limitei venitului supraviețuitorului (1,5 minimul de minimul de existență pentru pensionari) la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți indemnizațiile în caz de deces al soțului/soției în temeiul Legii cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți nr. 156/2019.

13. Elaborarea unui mecanism distinct de calculare și stabilire a pensiilor pentru angajații din sectorul agrar.

14. Elaborarea și adoptarea unor măsuri de stimulare a creării locurilor de muncă decente în agricultură.

15. Implementarea Registrului electronic al salariaților din Republica Moldova.

16. Racordarea cadrului legal privind controlul de stat la prevederile Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii în domeniu.

17. Majorarea transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate.

18. Stoparea majorării vârstei de pensionare a femeilor.

Ziua Sindicalistului este marcată anual, după ce la 7 iunie 2007 cele două centre sindicale naţionale-interramurale (Confederația Sindicatelor din Republica Moldova și Confederația Sindicatelor Libere „Solidaritate”) au adoptat hotărârea istorică de reîntregire a mișcării sindicale din țară, prin fuzionarea lor și crearea unui singur centru – Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

Ziua Sindicalistului aduce în prim-plan importanța mobilizării eforturilor de solidaritate ale salariaților la toate nivelele, în scopul realizării echității sociale și demnității muncii în Republica Moldova.