Stimați lideri și activiști sindicali,

stimați colegi,

În numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și al meu personal, vă adresez sincere felicitări cu prilejul Zilei Sindicalistului, instituită acum 16 ani și marcată anual la 7 iunie.

Sindicatele din Moldova, zilnic, își îndeplinesc misiunea nobilă de promovare și apărare a drepturilor și intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale ale salariaților-membri de sindicat.

Pe parcursul a 17 ani de la fondarea CNSM, mișcarea sindicală a dat dovadă de poziție fermă, unitate și solidaritate, a demonstrat că este o forță, care, cu adevărat, promovează și apără drepturile și interesele omului muncii și a reușit să obțină mai multe beneficii de ordin social-economic nu doar pentru salariații-membri de sindicat, dar și pentru alte categorii de populație.

Totodată, astăzi, când mișcarea sindicală se confruntă cu multiple provocări, când deseori sunt ignorate standardele și principiile parteneriatului social și vocea sindicatelor, mai mult ca niciodată, este nevoie de solidaritatea și devotamentul sindicaliștilor. Solidaritatea ne oferă forța și determinarea să luptăm pentru o lume a muncii mai echitabilă, în care toți lucrătorii să se bucure de respect, demnitate în muncă și oportunități egale la locurile de muncă. Doar împreună și doar uniți vom reuși să consolidăm mișcarea sindicală din Republica Moldova, să asigurăm libertatea sindicală și respectarea drepturilor și intereselor salariaților-membri de sindicat, să contribuim la asigurarea unui trai decent și bunăstării oamenilor muncii.

Stimați sindicaliști, cu prilejul zilei noastre profesionale, vreau să-mi exprim recunoștința și să aduc sincere mulțumiri tuturor celor care activează în cadrul sistemului sindical și contribuie zi de zi, cu dăruire și dedicație, la promovarea și apărarea drepturilor și intereselor omului muncii, precum și veteranilor mișcării sindicale, dorindu-vă multă sănătate, prosperitate, bucurii și armonie în familiile dumneavoastră, respect, apreciere profesională și noi realizări.

Cu deosebită considerație,                                                                               

Igor ZUBCU,

președinte al CNSM