Tinerii și munca, contractul individual de muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă, salarizarea, protecția socială a angajaților, securitatea și sănătatea în muncă, rolul sindicatelor în apărarea drepturilor salariaților – acestea dar și alte subiecte au fost abordate astăzi, 21 mai, la Sîngerei, în cadrul unui seminar organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), care face parte din proiectul „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, implementat de CNSM în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert”.

25 de tineri specialiști, angajați în diferite domenii, au discutat cu reprezentanții CNSM, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, Elena Anton, șefa departamentului organizare, educație și informare, Irina Ciudin, consilier superior al departamentului juridic, Ion Roșca, reprezentantul CNSM în raionul Sîngerei, conducerea raionului Sîngerei, despre probleme legate de respectarea drepturilor tinerilor la o muncă decentă și incluziunea tinerilor pe piața muncii la nivel local și național.

În cuvântul de salut adresat tinerilor, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a comunicat despre obiectivele proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, politicile de tineret în cadrul mișcării sindicale, promovarea drepturilor și intereselor tinerilor în cadrul procesului de consultări și negocieri colective.

Prezent la activitate, Cristian Cainarian, președintele raionului Sângerei, a apreciat inițiativa CNSM și a Fundației „Friedrich Ebert” de a organiza un astfel de proiect la nivel național, care să contribuie la o mai bună incluziune a tinerilor pe piața forței de muncă, informarea și abilitarea economică a tinerilor.

Tinerii au aflat de la reprezentanții CNSM despre modificările în cadrul legislativ care au vizat legislația muncii și Codul muncii, prevederile Contractului individual de muncă și contractului colectiv de muncă, diverse chestiuni cu privire la raporturile juridice în relațiile de muncă pe care trebuie să le cunoască tinerii, și au avut oportunitatea de a face un schimb de experiență și a aborda problemele cu care se confruntă.

Amintim că scopul general al proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă” este de a contribui la reducerea vulnerabilității tinerilor pe piața muncii, prin informarea și instruirea acestora despre drepturile lor în calitate de salariați și membri de sindicat.

Următoarea activitate de instruire planificată în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, se va desfășura miercuri, 22 mai, la Soroca.