În contextul eforturilor Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) de a dezvolta parteneriatul social la nivel teritorial și a fortifica capacitățile partenerilor în materie de dialog social, la data de 20 mai curent, la Călărași, cu susținerea Organizației Internaționale a Muncii, a fost organizat un seminar de instruire cu participarea reprezentanților sindicatelor și administrației publice locale (APL) din raion.

Prezenți la activitate, Sergiu Morari, consilier principal al CNSM, și Sergiu Iurcu, consilier superior în departamentul protecție social-economică al CNSM, au comunicat despre importanța mecanismelor de dezvoltare a parteneriatului social și negocieri colective la nivel teritorial, inclusiv modificările recente ale legislației în domeniul protecției social-economice, și au răspuns la diverse întrebări cu privire la problemele cu care se confruntă partenerii sociali la nivel de teritoriu.

Margareta Florea, vicepreședinta raionului Călărași, a venit cu un mesaj de salut, în care a subliniat importanța dezvoltării dialogului social, a fortificării rolului organizațiilor sindicale la toate nivelurile, și și-a arătat deschiderea pentru cooperarea dintre APL și organizațiile sindicale.

În cadrul seminarului, cei prezenți au discutat despre cum se desfășoară un proces eficient de negocieri, procese legate de negocierea și încheierea convenției colective, probleme legate de salarizarea în sistemul bugetar în diverse ramuri, reexaminarea pensiilor, aspecte legate de funcționarea sistemului de protecție social-economică la nivel național.

Veronica Jacota, reprezentanta CNSM în raionul Călărași, a subliniat că acest seminar va contribui la relansarea activității Comisiei pentru consultări și negocieri colective din raion pentru a aborda probleme stringente la nivel teritorial. În acest sens, urmează a fi aleși membrii comisei, a fi stabilit un plan de activitate și a demara procesul de elaborare a proiectului Convenției colective la nivel teritorial.

Precizăm că astfel de seminare au fost organizate de CNSM și în alte raionale ale Republicii Moldova pentru a dezvolta parteneriatul social la nivel teritorial, altele urmând a fi organizate în timpul apropiat.