Peste 120 de sindicaliști din raionul Sîngerei, manageri din ramura educației, specialiști din cadrul instituțiilor de educație timpurie și din administrația publică locală, au participat la data de 14 mai curent la un seminar de instruire organizat de Consiliul raional al centrului sindical ramural teritorial din domeniul educației și științei din raion.

La activitate, în calitate de experți au participat specialiștii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) Eugeniu Covrig, șef al Departamentului juridic al CNSM, și Ana Moldovanu, consilieră superioară în cadrul Departamentului protecție social-economică al CNSM.

Cu un mesaj de salut, la activitate a fost prezent președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainarian, care a evidenția importanța analizei minuțioase a subiectelor legate de protecția social-economică și juridică a salariaților, membrilor de sindicat, prin prisma aplicării în practică a ultimilor modificări legislative, subliniind necesitatea înțelegerii profunde a modificărilor legislative.

În cadrul activității, Eugeniu Covrig, șef al Departamentului juridic al CNSM, a informat participanții despre modificările și completările la Codul muncii și a răspuns la întrebările sindicaliștilor.

La rândul său, Ana Moldovanu, consilieră superioară, Departamentul protecție social-economică al CNSM, a familiarizat participanții cu măsurile întreprinse de CNSM în vederea protecției social-economice a salariaților.

Potrivit lui Ion Roșca, președintele Consiliului raional al centrului sindical ramural teritorial din domeniul educației și științei din raion, reprezentantul CNSM în raionul Sîngerei, participanții au avut posibilitatea să abordeze numeroase subiecte de interes legate de salarizarea în sfera bugetară, în special salarizarea în ramura educației, diverse situații problematice cu care se confruntă salariații la nivel de unitate, aspecte juridice în relațiile de muncă.

Sindicalistul a menționat că participanții la seminar au venit cu un șir de propuneri cu privire la îmbunătățirea condițiilor de muncă în ramura educației și în administrația publică locală care urmează a fi înaintate spre discuții la următoarea ședință a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective.

Foto: https://singerei.md/