Consiliul Asociației Obștești a Veteranilor Mișcării Sindicale din Republica Moldova s-a întrunit miercuri, 8 mai, pentru a face bilanțul activităților desfășurate în 2023, a examina mai multe chestiuni incluse pe ordinea de zi și a trasat noi obiective, prevăzute în planul de activitate pentru anul 2024 și adoptate la adunarea Asociației din 14 decembrie 2023.

Mihail Hîncu, președintele Asociației, a adresat un mesaj de felicitare colegilor săi în contextul Sărbătorilor Pascale și a ținut să mulțumească conducerii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care de-a lungul mai multor ani contribuie la sprijinirea veteranilor mișcării sindicale. De asemenea, Mihail Hîncu a prezentat un raport de activitate în care a trecut în revistă activitățile desfășurate în perioada de referință.

În cadrul ședinței, s-a discut despre activitățile organizate de conducerea Asociației privind sărbătorirea unor zile importante precum Ziua Mărțișorului, Ziua Sindicalistului, Ziua Internațională a Persoanelor în Etate, inclusiv acordarea ajutoarelor materiale cu diferite ocazii și participarea veteranilor mișcării sindicale la diverse activități cultural-artistice.

Totodată, membrii Asociației au venit cu propunerea de a lansa un dialog intre generații – veteranii Asociației, Comisia de Tineret și Comisia de Femei a CNSM, privind experiența de lucru în atragerea și menținerea membrilor de sindicat.

Asociația Veteranilor Mișcării Sindicale din Republica Moldova a fost fondată în anul 2001 și întrunește pe principii benevole 53 de veterani ai mișcării sindicale cu scopul realizării și promovării drepturilor acestora la bunăstare materială, la ocrotirea sănătății, asistența socială.

CNSM depune un efort continuu pentru a susține persoanele vârstnice aflate în situații dificile, prin intermediul Asociației, acordând ajutor financiar, contribuind la respectarea drepturilor acestora.