Membrii Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova (FSEȘ) s-au întrunit miercuri, 10 aprilie 2024, în ședința în plen, pentru a examina mai multe chestiuni ce se referă la activitatea centrului sindical-național și a discuta despre problemele cu care se confruntă salariații, membrii de sindicat, din ramură.

La lucrările ședinței au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), și Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării (MEC).

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele subiecte: mersul realizării Convențiilor colective în domeniul educației și cercetării (nivel de ramură); cu privire la convocarea Congresului VIII al Federației Sindicale a Educației și Științei.

Astfel, Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, a prezentat un raport detaliat cu privire la mersul realizării Convențiilor Colective în domeniile educației și cercetării, anii 2021-2025 (nivel de ramură), s-a referit la problemele din sistem, colaborarea cu ministerul de resort, prioritățile pentru următoarea perioadă.

Președintele FSEȘ a subliniat că unul dintre scopurile principale ale FSEȘ este ca salariul mediu în educație să fie egal cu salariul mediu în economie, majorarea salariilor fiind cel puțin cu 25%.

„Considerăm că soluționarea problemelor de ordinul retribuirii muncii va duce la consolidarea corpului didactic, va face profesia de pedagog mai atractivă, pentru ca să avem tineri în sistem. Problemele personalului din unitățile educaționale sunt evidențiate în toate capitolele Convențiilor, stipulate, ca obiectiv principal pentru realizare în Prioritățile Strategice ale FSEȘ”, a accentuat Ghenadie Donos.

Totodată, urmare a demersurilor FSEȘ către autoritățile de resort, au fost elaborate și adoptate un șir de modificări în Codul educației, inclusiv în vederea combaterii formelor de violență în instituțiile de învățământ.

Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, a vorbit despre principalele măsuri întreprinse în ultima perioadă de MEC în vederea majorării salariilor cadrelor didactice și personalului auxiliar, sporirii prestigiului profesiei de pedagog și atrageri tinerilor în domeniul educației, problemele abordate împreună cu conducerea FSEȘ, și a răspuns la mai multe întrebări ale sindicaliștilor.

La rândul său, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a apreciat dialogul social în ramura educației și modul cum sindicaliștii și partenerii săi implementează prevederile Convențiilor colective în domeniul educației și cercetării (nivel ramural). De asemenea, liderul sindical s-a referit la activitățile desfășurate de CNSM, obiectivele mișcării sindicale la nivel național, inclusiv în domeniul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Precizăm că Congresul VIII al Federației Sindicale a Educației și Științei se va desfășura la data de 5 martie 2025.

Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova este cea mai numeroasă Federație sindicală din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și întrunește în rândurile sale peste 100 de mii de membri de sindicat din ramura educației și cercetării.