La finele săptămânii trecute, 80 de femei sindicaliste din raionul Ocnița, întrunite în cadrul mesei rotunde „Situația femeilor din Republica Moldova: realizări și perspective”, organizată de către Ecaterina Sturzinschi, reprezentanta CNSM în raion, au adoptat o rezoluție în care pledează pentru o mai bună protecție social-economică a femeilor din Republica Moldova.

Sindicalistele cer să fie lichidate discrepanțele salariale între femei și bărbați, între sectorul real și cel public; eliminarea stereotipurilor de gen; reducerea vârstei de pensionare; reducerea numărului de ore pentru o sarcină didactică de la 18 ore la 16 ore; acordarea tichetelor de masă în sectorul public.

Totodată, în rezoluția adoptată femeile sindicaliste solicită crearea unui cont personal al poliței de asigurări în medicină cu scopul acumulării sau extragerii parțiale sau totale la sfârșit de an a resurselor financiare sau transmiterea acestora către o rudă de gradul 1; crearea locurilor de muncă bine plătite; instruirea femeilor și susținerea lor în atragerea fondurilor pentru deschiderea unei afaceri.

În cadrul activității, Ecaterina Sturzinschi, reprezentanta CNSM în raionul Ocnița, a comunicat despre rolul femeii în societate, menirea lor în toate domeniile vieții sociale, educație, cultură, economie, și s-a referit la acțiunile sindicatelor în domeniul  protecției femeii și tuturor salariaților, membri de sindicat, desfășurate la nivel teritorial în ultima perioadă.

Prezentă la activitate, Angela Otean, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a informat despre activitatea și progresele atinse de către CNSM în domeniul promovării drepturilor și intereselor femeilor, inițiative în domeniul protecției femeii, noutăți în domeniul sistemului de asistență medicală, modificări la concediul de îngrijire a copilului, modificările la concediul paternal, noutăți privind sistemul de pensionare, eforturile CNSM în vederea asigurării egalității de gen, combaterii violenței și hărțuirii la locul de muncă.

Despre rolul femeilor, crearea condițiilor de activitate și siguranță la locul de muncă, susținerea activității femeilor, colaborarea cu sindicatele, a vorbit vicepreședintele raionului Ocnița, Ivan Zaharco, responsabil de domeniul social.

Mihail Lașcu, președintele Federației Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”, a menționat despre problemele abordate la Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și realizările obținute recent datorită insistenței reprezentanților CNSM în dialog cu partenerii sociali.

Ghenadie Gogoli, reprezentantul Cancelariei de Stat în raion, a comunicat despre viziunea autorităților publice cu privire la politicile de implicare a femeilor în procesele decizionale la toate nivelurile, inclusiv despre eforturile în domeniul protecției social-economice a femeilor și familiilor lor.

De asemenea, în cadrul mesei rotunde s-a discutat despre activitatea Structurii Teritoriale de Asistență și Protecție Socială, problemele cu care se confruntă femeile sindicaliste din diferite ramuri, beneficiile și nivelul de realizare al prevederilor expuse în Convenția Colectivă (nivel de teritoriu) pentru anii 2023-2028, importanța dezvoltării dialogului social și a cooperării pentru promovarea politicilor care au în prim-plan problemele social–economice pentru a contribui la eliminarea obstacolelor și inechităților cu care se confruntă femeile.

Participanții s-au mai referit la servicii limitate în domeniul sănătății de care beneficiază femeile, inechități în domeniul sistemului de asigură sociale și sistemul de pensionare, problema neincluderii în stagiul impozitabil a concediilor, probleme cu care se confruntă salariații din sfera bugetară, în special din educație.

La final, cei prezenți au participat la concursul ”Regina sindicalistă-2024” pentru a celebra femeia și a promova lidere de sindicat din raion.