Inspectoratul Muncii al Sindicatelor continuă procesul de instruire al salariaților, membri de sindicat, din diferite ramuri ale economiei naționale, în cadrul unor seminare în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). Săptămâna trecută, astfel de seminare au fost organizate la Anenii Noi și Cimișlia la solicitarea Centrelor Sindicale Teritoriale din domeniul Educației și Științei din raioanele respective.

La cele două activități organizate de către specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, Vasile Siloci și Vladimir Gorban, au participat peste 120 de sindicaliști care au fost familiarizați cu informații cu privire la modificările în legislația muncii în domeniul SSM, atestarea locurilor de muncă, evaluarea corespunzătoare a riscurilor producerii unor accidente de muncă.

Potrivit lui Vasile Siloci, inspector de muncă, au fost abordate probleme care se referă la etapele de instruire a lucrătorilor în domeniul SSM, elaborarea planului de protecție și prevenire, comunicarea și cercetarea accidentelor de muncă, respectarea prevederilor Codului muncii, Convențiilor colective ramurale, contractului colectiv și individual de muncă cu referire la normele în domeniul SSM.

În cadrul activităților au fost abordate cele mai importante aspecte privind SSM: reglementări și cerințe minime; obligațiile angajatorului și drepturile lucrătorilor, aplicarea măsurilor de securitate ce se impun la locul de muncă; acordarea primului ajutor și examenul medical; utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective; răspunderea pentru încălcarea actelor normative.

Siloci a menționat că o problemă importantă pusă în discuție s-a referit la lipsa specialiștilor în domeniul SSM și pregătirea insuficientă a persoanelor responsabile de domeniul dat la nivel de unitate. El a adăugat că sunt necesare mai multe eforturi pentru a pregăti specialiști în domeniul SSM pentru o bună desfășurare a proceselor de prevenire a accidentelor de muncă și dezvoltării unei culturi în domeniul SSM pentru reducerea riscurilor profesionale, a proteja eficient lucrătorii și a elimina factorii de risc.

Precizăm că în perioada următoare reprezentanții Inspectoratului Muncii al Sindicatelor vor participa în calitate de formatori la mai multe activități de instruire care se vor desfășura la nivel teritorial în raioanele Anenii Noi și Ungheni.