Membrii Consiliului Educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), întruniți în ședință, la data de 14 martie, au pus în discuție mai multe subiecte cu privire la desfășurarea procesului de instruire a cadrelor și activului sindical desfășurat pe parcursul anului trecut, inclusiv activitățile planificate pentru anul 2024.

Sindicaliștii au analizat rezultatele activității Institutului Muncii în domeniul formării sindicale și cercetării în anul 2023, au examinat chestiunile cu privire la organizarea noii ediții jubiliare a Școlii Sindicale din Moldova, cu numărul X, precum și despre proiectul educațional „Scrierea cererilor de finanțare și managementul de proiect”.

Membrii Consiliului Educațional al CNSM au fost informați despre activitatea Institutului Muncii, toate activitățile fiind desfășurate conform Concepției educaționale a CNSM. De remarcat că pe parcursul anului 2023, 15 CSNR au desfășurat 69 de activități de formare, în cadrul cărora au fost instruite 3022 de persoane.

Igor Zubcu, președinte CNSM, a apreciat activitatea Institutului Muncii în domeniul formării sindicale și rezultatele atinse, subliniind necesitatea dezvoltării în continuare a procesului educațional în cadrul mișcării sindicale conform priorităților strategice ale CNSM și standardelor internaționale în domeniul formării sindicale.

Noua ediție a Școlii Sindicale din Moldova, cu numărul X, va demara la începutul lunii aprilie curent. Pe parcursul mai multor sesiuni de instruire, cursanții vor aborda tematici cu privire la managementul activității sindicale, organizing și recrutare de noi membri de sindicat, parteneriat social, protecția juridică și social-economică a membrilor de sindicat, securitate și sănătate în muncă, liderism sindical, promovarea activității sindicale, acțiunile prioritate ale mișcării sindicale în contextul procesului de integrare europeană.

Amintim că sarcinile de bază ale Consiliului Educațional al CNSM constau în elaborarea și prezentarea spre aprobare organelor de conducere ale CNSM a strategiei sindicatelor în domeniul educației, realizării politicii unice a organelor sindicale în acest domeniu de activitate, precum și dezvoltării sistemului educațional al sindicatelor.