Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întrunit joi, 29 februarie, în cadrul ședinței ordinare, pentru a pune în discuție mai multe chestiuni de importanță social-economică, dar și de ordin organizatoric care vizează activitatea mișcării sindicale planificată pentru anul curent.

Printre chestiunile mai importante se numără cele cu privire formularea unei propuneri în forma unui proiect de hotărâre de Guvern în vederea stabilirii etapelor de reexaminare a salariului minim, inițierea procesului de ratificare a Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 156/1981 privind lucrătorii cu responsabilități familiale, activitatea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor în anul 2023.

De asemenea, au fost discutate chestiuni ce țin convocarea ședinței Consiliului General al CNSM, activitatea reprezentanților CNSM în teritoriu pe parcursul anului 2023, încetarea calității de reprezentanți ai CNSM în teritoriu (mun. Bălți și raionul Călărași) și confirmarea noilor reprezentanți ai CNSM în teritoriu.

Sindicaliștii au comunicat despre formularea unei propuneri în forma unui proiect de hotărâre de Guvern în vederea stabilirii etapelor de reexaminare a salariului minim. CNSM propune stabilirea unor etape concrete pentru reexaminarea anuală a cuantumului salariului minim, astfel încât începând cu 1 ianuarie 2027, salariu minim pe țară să fie stabilit în mărime de 50% din salariul mediu lunar prognozat pe economie pentru anul precedent (conform prognozei).

Astfel, se propune ca salariul minim pe țară să fie stabilit, după cum urmează:

–              începând cu 1 ianuarie 2025 – în cuantum de 43% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul precedent pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în mediu pe lună);

–              începând cu 1 ianuarie 2026 – în cuantum de 46% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul precedent pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în mediu pe lună);

–              începând cu 1 ianuarie 2027 – în cuantum de 50% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul precedent pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în mediu pe lună).

Urmare a modificărilor operate, salariul minim pe țară ar urma să fie stabilit, începând cu 01.01.2025, în mărime de 5900 de lei; începând cu 01.01.2026 – 6900 de lei și începând cu 01.01.2027 – 8130 de lei.

În scopul asigurării unui nivel adecvat al salariului minim, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a propus, pe parcursul mai multor ani, stabilirea acestuia în cuantum de 50% din salariu mediu lunar pe economie, pentru acoperirea necesităților salariatului și a familiei acestuia, conform prevederilor incluse în Cartea Socială Europeană (revizuită) și Directiva UE  2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Cei prezenți au discutat despre inițierea procesului de ratificare a Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 156/1981 privind lucrătorii cu responsabilități familiale. Convenția a fost aprobată în cadrul celei de-a 67-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii din 3 iunie 1981, la Geneva (Elveția). Convenția OIM nr. 156/1981 recunoaște importanța susținerii lucrătorilor cu responsabilități familiale, prin care să fie asigurată o egalitate efectivă de șanse și de tratament între bărbații și femeile care lucrează cu responsabilități familiale și între acești lucrători și ceilalți lucrători.

În legătură cu activitatea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor în anul 2023, membrii Comitetului Confederal al CNSM au fost informați că pe parcursul anului 2023 au fost efectuate vizite de lucru la 275 de entități cu un efectiv de 30443 de salariați, dintre care: 26910 – membri de sindicat (sau 88,4%) și 18775 – femei (sau 61,7%). În cadrul vizitelor de lucru au fost constatate 6443 de abateri de la prevederile cadrului legal, dintre care, 625 – în domeniul raporturilor de muncă (legislația muncii) și 5818 – în domeniul securității și sănătății în muncă sau 90% din numărul total.

Printre cele mai dese abateri se enumeră: lipsa comitetelor pentru securitatea și sănătatea în muncă; lipsa instruirilor necesare a salariaților; lipsa evaluărilor riscurilor profesionale și măsurilor de protecție și de prevenire; nu sunt realizate examenele medicale prevăzute pentru anumite categorii de salariați; lipsa documentației și indicatoarelor corespunzătoare vizate de cadrul legal în domeniul SSM; încălcarea cadrului legal vizând munca în schimburi; nu sunt respectate prevederile contractelor individuale de muncă ș.a.

Totodată, membrii Comitetului Confederal al CNSM au fost informați despre activitatea reprezentanților CNSM în teritoriu pe parcursul anului 2023. În perioada de referință, reprezentanții CNSM în teritoriu s-au implicat în organizarea și desfășurarea unui spectru larg de activități. Astfel, au fost realizate 57 de activități, cu participarea a peste 2 987 de lideri și membri de sindicat din teritoriu.

Membrii Comitetului Confederal al CNSM au hotărât să convoace ședința Consiliului General al CNSM pe data de 11 aprilie 2024, în incinta Casei Sindicatelor, unde se va discuta despre acțiunile CNSM în scopul asigurării protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat (decembrie 2023 –  martie 2024) precum și alte chestiuni organizatorice.

Amintim că, Comitetul Confederal este organul de conducere al CNSM în perioada dintre ședințele Consiliului General. Comitetul Confederal al CNSM definește pozițiile Confederației în probleme de actualitate sindicală națională și internațională; îndeplinește rezoluțiile și hotărârile Congresului, Consiliului General, elaborând planuri concrete de acțiuni.