Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor continuă să ofere suport sindicaliștilor din teritoriu în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). Astfel, la data de 28 februarie au fost organizate două seminare de instruire la Edineț și Basarabeasca cu participarea a peste 70 de lideri sindicali, responsabili de domeniul SSM, inclusiv reprezentanți ai administrației publice locale.

La Edineț, Stela Ciobanu, reprezentanta CNSM în raion, moderatoarea seminarului, a menționat că domeniul SSM este unul prioritar în activitatea sindicatelor și a pus accent pe importanța activităților de prevenire a accidentelor de muncă. Totodată, sindicalista a comunicat despre realizările CNSM în anul 2023 în domeniul protecției social-economice și acțiunile preconizate pentru anul curent.

În cadrul seminarului, Alexandru Pascari, inspector principal în cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, a comunicat despre cadrul legislativ al SSM; organizarea și desfășurarea activităților la locul de muncă; SSM în Contractul Colectiv de Muncă; activitatea Comitetului pentru SSM; atestarea locurilor de muncă; cercetarea accidentelor de muncă; elaborarea actelor normative la nivel de unitate în domeniul securității și sănătății în muncă; evaluarea factorilor de risc.

Alexandru Pascari a oferit răspunsuri la numeroase întrebări adresate din partea participanților și și-a arătat deschiderea de a oferi în continuare consultanții și suport membrilor de sindicat pentru desfășurarea eficientă a activităților legate de domeniul SSM.

La Basarabeasca, Alexanda Pereverzeva, reprezentanta CNSM în raionul Basarabeasca, moderatoarea și organizatoarea activității, a menționat că subiectele abordate de către specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor au fost de interes pentru participanți, care au obținut noi cunoștințe în domeniul SSM și au fost informați despre noutăți legislative legate de protecția muncii.

În cadrul seminarului, Vasile Siloci și Vladimir Gorban, specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, au abordat probleme care se referă la etapele de instruire a lucrătorilor în domeniul SSM, atestarea locurilor de muncă, elaborarea planului de protecție și prevenire, comunicarea și cercetarea accidentelor de muncă, respectarea prevederilor Codului muncii, Convențiilor colective, contractului individual și colectiv de muncă cu referire la normele în domeniul SSM.

Astfel de activități vor fi organizate în următoarea perioadă și în alte raioane ale Republicii Moldova.

Foto simbol