Urmare a desfășurării ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 26 ianuarie 2024, în cadrul căreia s-a examinat chestiunea ”Cu privire la consolidarea dialogului social la nivel ramural – realizări 2023/perspective 2024”, partenerii sociali din ramura construcțiilor s-au întrunit recent la prima ședință din acest an a comisiei tripartite la nivel de ramură.

În cadrul ședinței a fost aprobat Planul de activitate al Comisiei pentru anul 2024 care cuprinde chestiuni importante pentru ramură precum:

  • Cu privire la inițierea procedurii de ratificare a Convențiilor OIM nr.167/1988 privind securitatea și sănătatea în construcții și nr.94/1949 privind clauzele de muncă din contractele încheiate de autoritățile guvernamentale, remise către Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
  • Cu privire la organizarea seminarelor zonale, de instruire a factorilor implicați în procesul de construcții privind punerea în aplicare a prevederilor Codului Urbanismului și Construcțiilor, acțiuni de eficientizare a dialogului social la nivel de ramură;
  • Cu privire la elaborarea Standardelor Ocupaționale pentru profesiile muncitorești și pentru specialiști din sursele destinate bazei normative în construcții, ca prioritate, solicitate pe piața muncii;
  • Actualizarea Hotărârii Guvernului nr. 256 din 27.03.2018 cu privire la aprobarea Listei locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limita de vârstă în condiții avantajoase;
  • Elaborarea metodei de evaluare a locurilor de muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea pensiilor în condiții avantajoase conform modului stabilit de Guvern și alte chestiuni prevăzute în Planul de activitate pentru anul 2024.

De menționat că pe lângă Comisia pentru consultări și negocieri colective, funcționează Consiliile de specialitate: Comitetul Sectorial pentru formare profesională și Consiliul  privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, cu atribuții specifice ramurii construcțiilor, care, la rândul lor au venit cu propuneri concrete pentru a fi incluse în Planul de activitate.

Partenerii sociali au convenit asupra organizării și desfășurării la Chișinău a unei conferințe internaționale cu sprijinul partenerilor de dezvoltare din Danemarca, cu participarea unor experți, lectori-formatori și reprezentanți ai altor structuri implicați în procesul dialogului social atât din Danemarca cât și din Republica Moldova. Scopul conferinței este de a aborda experiența europeană cu privire la dialogul social în sfera reală a economiei.

Precizăm că, Comisia pentru consultări și negocieri colective din ramura construcțiilor a fost constituită în anul 1993, în sistem bipartit: Sindicat-Patronat, iar din anul 2007, ministerul de resort a devenit parte a Convenției colective la nivel de ramură respectând principiul tripartit.