Dezvoltarea parteneriatului social la nivel teritorial și fortificarea capacităților în materie de dialog social este una dintre prioritățile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). În acest context, astăzi, 22 februarie, în raionul Ștefan Vodă s-a desfășurat prima ședință a Comisiei pentru consultări și negocieri colective la nivel teritorial.

La lucrările ședinței au participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Olga Luchian, președinta raionului Ștefan Vodă, Valeria Caușnean, vicepreședinta raionului, Venedict Lutenco, reprezentantul CNSM în raion, reprezentanți ai patronatului.

Președintele CNSM, Igor Zubcu, a vorbit despre importanța consolidării dialogului social la nivel de raion, beneficiile acestui proces pentru salariați și angajatori pentru soluționarea eficientă a multiplelor probleme social-economice existente în raion, și a apreciat eforturile și deschiderea partenerilor sociali de a dezvolta în continuare activitatea comisiei teritoriale.

Potrivit lui Venedict Lutenco, reprezentantul CNSM în raion, membrii comisiei au ales în calitate de președintă a acestei structuri pe Valeria Caușnean, vicepreședinta raionului Ștefan Vodă.

Membrii comisei au aprobat Regulamentul comisiei, au convenit să identifice în timpul apropiat un șir de obiective care vor fi incluse în planul de activitate pentru anul 2024 și să demareze procesul de consultări și negocieri pentru a elabora un proiect al Convenției Colective la nivel teritorial.

De asemenea, în cadrul vizitei în raionul Ștefan Vodă, Igor Zubcu, președintele CNSM, a avut o întâlnire cu colectivul de muncă de la Consiliul Raional Ștefan Vodă unde s-a discutat despre activitatea CNSM, problemele cu care se confruntă salariații la nivel teritorial, inclusiv beneficiile apartenenței la sindicate.