De la 1 ianuarie 2024, au intrat în vigoare un șir de noutăți importante în domeniul protecției social-economice a salariaților și familiilor acestora. O bună parte dintre acestea au fost obținute grație eforturilor conjugate ale partenerilor sociali, desfășurate în cadrul procesului de consultări și negocieri în anul 2023. Mai jos vă prezentăm o listă a principalelor noutăți în materie de protecție social-economică a populației. 

Salariul minim pe ţară. Începând cu 1 ianuarie 2024, salariul minim pe țară va constitui 5000 de lei, în creștere cu 25% față de anul 2023. Mărimea salariului minim pe ţară se stabilește pentru un program complet de lucru de 169 de ore, constituind 29,58 lei pe oră.

Salariul mediu lunar pe economie. Mărimea salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2024, va crește cu 2000 de lei – de la 11.700 la 13 700 lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri din 21 decembrie 2023. Salariu mediu lunar pe economie este ajustat anual, în conformitate cu principalii indicatori macroeconomici, prognozați.

Indemnizația unică la nașterea copilului. Începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată cu 9 068 de lei, de la 10 932 la 20 000 de lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Guvern la data de 21 decembrie 2023.

Salariile cadrelor didactice. De la 1 ianuarie 2024, salariile cadrelor didactice din țară vor crește cu 15 %. Valoarea de referință pentru cadrele didactice urmează să se majoreze de la 2000 la 2300 de lei. Totodată, Bugetul pentru anul 2024 prevede dublarea burselor studenților de la facultățile cu profil pedagogic.

Unele categorii de angajați din sectorul bugetar vor beneficia de salarii majorate. Vor fi majorate clasele de salarizare a unor funcționari publici din Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel, judecătoriile, Curtea Constituțională și aliniate la nivelul salarial al funcționarilor publici din alte autorități. Primarii, viceprimarii și secretarii consiliului local vor primi un spor în valoare de 50% din salariul de bază.

Indemnizații unice absolvenților instituțiilor cu profil artistic care vor munci în sate. Începând cu anul 2024, tinerii bibliotecari, muzeografi sau artiști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior cu profil artistic care vor alege să activeze în cadrul autorităților publice locale vor beneficia de o indemnizație unică de până la 120 de mii de lei. Și absolvenții instituțiilor profesional-tehnice vor primi un suport din partea statului, în sumă de  90 de mii de lei.

Noi prevederi în domeniul asigurării asistenței medicale. Mamele neangajate care îngrijesc copii până la vârsta de doi ani vor avea statutul de persoană asigurată și vor putea beneficia de volumul integral de asistență medicală. Totodată, cheltuielile în cazul urgențelor obstetricale pentru femeile neasigurate vor fi acoperite din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

Concediul paternal. De la 1 ianuarie 2024, concediul paternal va fi majorat până la 15 zile calendaristice și va putea fi acordat atât integral, cât și divizat în maximum 3 fracțiuni a câte 5 zile fiecare. De asemenea, acest tip de concediu va putea fi solicitat și de tații asigurați social care au adoptat un copil nou-născut.

Reexaminarea pensiilor. De la 1 ianuarie 2024 se reexaminează pensiile pentru limita de vârstă stabilite după 01.01.2019 pentru un stagiu de cotizare mai mare de 2 ani, cât și pensiile reexaminate la etapele anterioare în cazul în care persoanele au mai realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 2 ani.

Foto simbol