Urmare a negocierilor dintre partenerii sociali din ramura agricolă, Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” din Republica Moldova, Federația Națională a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, au semnat recent Protocolul–Acord de modificare a Convenției colective (nivel de ramură), prelungită pentru anii 2023–2026.

Documentul prevede modificarea punctului 24 al Convenției care se referă la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare în agricultură, industria prelucrătoare, inclusiv alimentară și ramurile conexe. Textul integral al Protocolului–Acord de modificare a Convenției colective (nivel de ramură) poate fi accesat pe pagina web a Federației „Agroindsind” aici.

Potrivit lui Vasile Mămăligă, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” din Republica Moldova, acest document este unul de importanță majoră pentru salariații din agricultură, întrucât se stabilește un nou cuantum, majorat, al salariului tarifar pentru categoria I de calificare pe domenii de activitate.

Liderul sindical a specificat că această modificare era una necesară și stringentă deoarece salariul mediu în agricultură este de circa 60 la sută din media pe economie, iar în industria alimentară acest indicator este de 80 la sută din salariul mediu pe economie.

Totodată, conform datelor statistice, în ramura agricolă se atestă în continuare un nivel înalt al muncii informale. Conform unor estimări, cea mai mare parte a populației ocupate informal activează în agricultură (peste 60 la sută din totalul de ocupare informală estimat în 2021). În context, liderul sindical consideră că majorarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare în agricultură va contribui la minimizarea muncii informale în ramură, la o mai bună motivare a muncii a persoanelor care muncesc în agricultură și, nu în cele din urmă, la minimizarea efectelor migrației forței de muncă.

Precizăm că, Convenția colectivă (nivel de ramură), prelungită pentru anii 2023–2026, stipulează drepturile și obligațiile reciproce ale părților în ce privește reglementarea raporturilor de muncă, precum și a raporturilor social-economice legate nemijlocit de acestea. Sub incidența prezentei Convenții cad toți salariații, membrii de sindicat și angajatorii unităților care au organizații sindicale afiliate la Federația „Agroindsind”.

Foto simbol