Vineri, 22 decembrie, membri ai activului Consiliului Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri “Sindindcomservice”, s-au întrunit într-o ședință de lucru pentru a discuta despre activitatea sindicatului în anul 2023 și a trasa planurile pentru următoarea perioadă. La activitate a participat Lilia Franț, vicepreședinta Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

În cadrul ședinței, cei prezenți au audiat raportul prezentat de Ecaterina Manastîrschi, președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale și Producerii de Mărfuri “Sindindcomservice”, unde au fost punctate principalele realizări din anul curent, inclusiv provocările cu care se confruntă ramura, fiind evaluate rezultatele obținute.

Președinta Federației “Sindindcomservice” a menționat că pe parcursul anului 2023, Federația a depus eforturi substanțiale pentru a apăra membrii de sindicat, deoarece au avut loc numeroase cazuri de încălcare a drepturilor acestora.

“Am reușit să soluționăm mai multe cazuri de conflicte la locul de muncă, au fost depuse eforturi în direcția eficientizării dialogului social însă, cu toate acestea, situația în ramură este una complicată și mai sunt foarte multe de făcut pentru a contribui la creșterea nivelului de salarizare, asigurării unor condiții de muncă decente, conform standardelor în domeniul securității și sănătății în muncă”, a accentua Ecaterina Manastîrschi.

În cadrul ședinței, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a comunicat sindicaliștilor din ramură despre campania națională „Organizația sindicală-energia mișcării sindicaliste”, obiectivele și acțiunile desfășurate de CNSM pe parcursul anului în cadrul campaniei, inclusiv acțiunile planificate pentru 2024. Vicepreședinta CNSM a subliniat importanța dezvoltării în continuare a organizațiilor sindicale primare la nivel ramural, național, și a vorbit despre Ghidul liderului sindical – instrument pentru liderii de sindicat din organizațiile sindicale primare, distribuit participanților la ședință.

Sindicaliștii au hotărât ca și în viitor activitatea sindicatului să fie axată pe aplicarea Programului de activitate, adoptat la Congresul V al centrului sindical național-ramural, și să fie sporit rolul organizațiilor sindicale primare.

Printre obiectivele planificate pentru următoarea perioadă au fost menționate dezvoltarea dialogului social cu angajatorii și, la necesitate, cu reprezentanții administrației publice locale, sporirea activității organizațiilor de femei și tineret ale federației, protecția membrilor de sindicat, promovarea unor metode noi de lucru cu membrii de sindicat și intensificarea activităților de instruire a acestora.