Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, întruniți miercuri, 20 decembrie, în ședință, au făcut o evaluare a activităților desfășurate pe parcursul anului curent și au stabilit obiective pentru 2024. La lucrările ședinței a participat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Principalele chestiuni aflate pe ordinea de zi a ședinței s-au referit la examinarea acțiunilor Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova în scopul asigurării protecției social-economice și juridice a membrilor de sindicat pentru anul 2023 și aprobarea Planului de acțiuni al FSCRE pentru anul 2024, în vederea realizării Strategiei FSCRE pentru anii 2020-2025.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a comunicat că anul 2023 a fost marcat de eforturi continue în realizarea obiectivelor strategice ale FSCRE pentru anii 2020-2025, care includ realizarea misiunii de bază – apărarea drepturilor și intereselor  profesionale, social-economice și de muncă ale salariaților, membri de sindicat, prin reprezentarea, promovarea, consolidarea dialogului social care să conducă la soluționarea problemelor cu care se confruntă salariații.

Președinta FSCRE a prezentat un raport amplu în care a punctat realizările anului 2023, axate pe monitorizarea realizării prevederilor Convenției Colective nivel ramural pentru anii 2022-2026 și a Contractelor Colective nivel de unitate, consolidarea relațiilor de colaborare între partenerii sociali atât la nivel de ramură cât și nivel de unitate, acordarea de asistența juridică a membrilor de sindicat, respectarea normelor în domeniul securității și sănătății în muncă și prevenirea accidentelor de muncă, promovarea inițiativelor venite din partea structurilor de femei și tineret ale Federației, organizarea activităților de instruire, promovarea culturii sportive în rândul salariaților din ramură, întremarea sănătății, participarea la activitățile organizate de CNSM.

„Aducem mulțumiri liderilor de sindicat pentru implicare activă și contribuție în organizarea și desfășurarea activităților cu caracter sindical pe parcursul anului 2023. Vă îndemnăm și în continuare să ne consolidăm, să fim solidari, să fim puternici în tot ceea ce ne propunem”, a subliniat Margareta Strestian, președinta FSCRE.

Prezent la activitate, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a apreciat rezultatele obținute de către FSCRE pe parcursul acestui an și bunele relații de parteneriat social care există în ramură. Președintele CNSM s-a referit la realizările CNSM în ceea ce privește majorarea salariului minim pentru anul 2024, stabilit în mărime de 5000 de lei la instanța sindicatelor, negocierile cu partenerii sociali, propunerile și cerințele CNSM în domeniul protecției social-economice a salariaților, membri de sindicat.

În contextul Zilei energeticianului, marcată în Republica Moldova la data de 22 decembrie, președintele CNSM, a adresat un mesaj de felicitare tuturor celor care își desfășoară activitatea în ramura energetică, care contribuie zilnic la asigurarea cu resurse energetice a economiei și cetățenilor Republicii Moldova.

În cadrul ședinței, sindicaliștii au discutat despre diverse chestiuni ce vizează activitatea organizatorică a centrului sindical național-ramural, și au stabilit priorități legate de consolidarea organizațională, motivarea apartenenței la sindicat și menținerea membrilor de sindicat, dezvoltarea parteneriatului social în ramură.

De asemenea, conducerea CNSM a înmânat mai multe diplome de excelență celor care au avut o contribuție substanțială în promovarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, participare activă în cadrul activităților organizate de FSCRE.

Mai multe detalii despre ședința Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova le puteți accesa pe pagina web a FSCRE.