Marți, 12 decembrie, la Chișinău a fost organizată o nouă ediție a conferinței MACRO sub genericul „Economia Moldovei în contextul integrării europene: soluții pentru stimularea dezvoltării, incluziunii și rezilienței economice”, de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup și Friedrich Ebert Stiftung Moldova. Conferința a reunit reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova, parteneri sociali, inclusiv Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), experți în domeniul economic, cercetători și reprezentanți ai societății civile, experți internaționali.

În cadrul conferinței a fost prezentat Raportul de Stare a Țării 2023 în care au fost relevate analize și constatări cu privire la situația economică din țară, problemele sistemice și crizele care afectează economia, prognoze cu privire la creșterea Produsului Intern Brut, sursele potențiale de creștere economică, puterea de cumpărare a populației, situația de pe piața muncii și perspectivele în domeniul salarizării forței de muncă.

Raportul de Stare a Țării 2023 „Economia Moldovei în contextul integrării europene: soluții pentru stimularea dezvoltării, incluziunii și rezilienței economice”, prezentat în cadrul conferinței, poate fi accesat aici.

Întruniți în cadrul mai multor paneluri de discuții, participanții la conferință au abordat un șir de subiecte legate de perspectivele dezvoltării social-economice a Republicii Moldova. Astfel, paneliștii au discutat despre efectele inflației și modalitățile de depășire a crizelor economice, migrația forței de muncă și impactul acesteia asupra dezvoltării țării pe termen mediu și lung, fenomenul sărăciei în Republica Moldova, pregătirea specialiștilor în sistemul educațional, constrângerile cu care se confruntă mediul de afaceri, dezvoltarea noilor tehnologii informaționale, etc.

Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a vorbit în cadrul celui de al doilea panel al conferinței MACRO 2023. În cadrul panelului s-a discutat despre cum poate fi transformată forța de muncă din constrângere în sursă de creștere economică și despre soluții pentru atenuarea deficitului de forță de muncă și sporirea productivității muncii.

În legătură cu aceasta, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM, a menționat că forța de muncă este o provocare pentru toate țările din regiune. În Republica Moldova avem suficientă forță de muncă, dar calitatea acesteia nu corespunde cerințelor. Forța de muncă se află în rural, în sate, iar locurile de muncă – în oraș. Pe de altă parte, ce cere angajatorul nu corespunde cu pregătirea oamenilor. La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) 65-67 la sută din cei care caută de lucru nu au o specializare sau o meserie.

Sergiu Sainciuc a specificat că ANOFM cheltuie foarte muți bani pentru cursuri de formare profesională. Dar acest lucru trebuie să-l facă statul – să investească în instruire, pe tot parcursul vieții. Altă problemă care nu motivează oamenii să se angajeze – salariile mici. Minimul pentru un trai decent era 12.500 lei în 2016. Dar noi acest salariu l-am atins abia în acest an, în timp ce creșterile de prețuri din 2016 încoace au fost foarte mari.

„În ceea ce privește idea de a aduce forță de muncă din străinătate, legislația spune că putem aduce doar forță de muncă calificată, cu salariul mediu pe țară. Aici cred că sunt mai multe aspecte negative decât pozitive: impact asupra sistemului de sănătate, de asistență socială și chiar de securitate. Există riscuri ca țara să devină o platformă de tranzit pentru migranți din țări mai puțin dezvoltate pentru a ajunge în țări mai dezvoltate. Concluzia este că noi trebuie să oferim condiții de muncă și salarii decente oamenilor noștri la noi în țară”, a declarat Sergiu Sainciuc.

Precizăm că conferința MACRO a fost concepută ca un eveniment anual care reunește experți și analiști de politici interni și internaționali, având drept scop de a discuta și promova idei inovatoare pentru a sprijini Republica Moldova pe calea dezvoltării și modernizării economice și sociale. Conferința reprezintă o platformă intelectuală de nivel înalt pentru a discuta factorii și tendințele globale care pot influența modul în care Republica Moldova poate fi transformată într-o destinație atractivă pentru investiții și într-un hub pentru idei noi și tehnologii avansate.