Comisia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat marți, 14 noiembrie, o ședință de totalizare a activității pentru anii 2021-2023, fiind puse în discuție probleme social-economice cu care se confruntă salariatele, membre de sindicat, din diferite ramuri ale economiei naționale.

La ședință au participat președinți de la centrele sindicale național-ramurale, conducerea CNSM fiind reprezentată de Lilia Franț, vicepreședinta CNSM.

În mesajul adresat femeilor sindicaliste, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a menționat că în ultimii ani, urmare a activității Comisiei de Femei a CNSM, au fost promovate propuneri și inițiative importante menite să contribuie la îmbunătățirea situației social-economice a femeilor din Republica Moldova.

Vicepreședinta CNSM a adus mulțumiri membrelor Comisiei de Femei a CNSM pentru activitățile desfășurate, îndemnând femeile sindicaliste să fie în continuare active.

Totodată, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a subliniat importanța inițierii procesului de ratificare a Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190, asupra căreia a insistat conducerea CNSM și Comisia de Femei a CNSM în repetate rânduri, în timpul apropiat acest document urmând a fi ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova.

Precizăm că Convenția nr. 190 privind violența și hărțuirea în lumea muncii oferă un cadru clar și amplu de intervenție pentru a proteja victimele prin acțiuni cum ar fi concedii plătite, aranjamente flexibile de muncă și protecție temporară împotriva concedierii.

În discursul său, Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, s-a referit la principalele activități desfășurate în perioada de referință, precizând că protecția social-economică a femeilor sindicaliste și sănătatea acestora, au fost promovate la toate nivelurile, în cadrul întrevederilor cu conducerea țării, forumuri și mese rotunde, conferințe naționale, inclusiv campanii de informare și promovare a drepturilor femeilor organizate în diferite localități ale Republicii Moldova.

Președinta Comisiei de Femei a CNSM a menționat mai multe realizări legate de majorarea indemnizației unice acordate la nașterea copilului, îmbunătățirea condițiilor de acordare a concediului paternal, înlăturarea unor inechități în ceea ce privește contribuțiile la bugetul de asigurări sociale pentru diferite categorii de salariați, îmbunătățirea unor prevederi legislative cu privire la repartizarea foilor de tratament.

Liuba Rotaru a accentuat că o problemă importantă este situația legată de sănătatea populației. Potrivit sindicalistei indicatorii la acest capitol sunt mai mult decât alarmanți, fiind necesare măsuri de majorare a resurselor alocate pentru întremarea sănătății și profilaxia bolilor. O altă problemă asupra căreia femeile sindicaliste pledează este stoparea majorării vârstei de pensionare a femeilor. Totodată, susține Liuba Rotaru, autoritățile ar trebui să acorde o mai mare atenție problemei legate de calitatea produselor alimentare comercializate în Republica Moldova, care se răsfrânge negativ asupra sănătății generale a populației.

Reprezentantele Comisiei de Femei a CNSM au abordat în cadrul discuțiilor probleme precum protecția social-economică a femeilor, accesul la servicii de sănătate de calitate, promovarea egalității de șanse, combaterea violenței pe baze de gen, colaborarea dintre partenerii sociali în domeniul promovării drepturilor și apărării intereselor femeilor din Republica Moldova, situații problematice specifice pentru diverse ramuri cu care se confruntă femeile sindicaliste.

De asemenea, membrele Comisiei de Femei a CNSM au primit din partea conducerii CNSM diplome de gratitudine în semn de recunoștință și dedicație în promovarea valorilor sindicaliste și a egalității de gen, pentru implicare și participare activă în organizarea activității Comisei.

Menționăm că Comisia de Femei este o structură a CNSM, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice se sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislației în vigoare vizând protecția drepturilor sociale și de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale și societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăți cu drepturi și șanse egale pentru femei și bărbați.

Mai multe imagini de la această activitate pot fi accesate pe pagina de Facebook a CNSM.