La data de 31 octombrie 2023, partenerii sociali din ramura construcțiilor au semnat Convenția colectivă pentru anii 2023 – 2027.

Documentul a fost semnat de Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Marin Sîrbu, președintele Federației Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții din Republica Moldova, Pavel Caba, președintele Federației Patronale a Constructorilor, Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcții ,,CONDRUMATʼʼ, și Victor Talmaci, președintele Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții ,,SINDICONSʼʼ.

Semnatarii Convenției colective și-au manifestat speranța că documentul respectiv va contribui la îmbunătățirea situației social-economice din ramura construcțiilor, la combaterea economiei informale, prevenirea accidentelor de muncă, minimizarea migrației forței de muncă, fortificarea parteneriatului social în ramura construcțiilor.

Sub incidența Convenției colective cad angajatorii și salariații din: proiectări; construcții; drumuri; industria materialelor de construcție; mecanizare și transport în construcții; cadastre; industria sticlei; alte activități auxiliare în construcții și industria materialelor de construcție.

Convenția se încheie pe o perioadă de 4 ani, în scopul realizării unor acțiuni comune și concrete privind reglementarea condițiilor de muncă și salarizării, asigurarea garanțiilor social-economice minime, protecția drepturilor și intereselor legitime prevăzute în Codul muncii, Legea salarizării și alte acte normative.

Convenția colectivă stabilește un salariu minim în ramura construcțiilor, pentru prima categorie de calificare, în mărime de 6500 de lei, în creștere cu 1500 de lei față mărimea precedentă.

Documentul stabilește principii cu privire la conlucrarea dintre partenerii sociali, politici în domeniul resurselor umane, aspecte cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă, salarizare, securitate și sănătate în muncă, formare profesională, alte prevederi în legătură cu drepturile și obligațiile părților. Contractele colective de muncă de la unitățile din ramură nu vor putea prevedea drepturi sub limitele minime prevăzute în Convenție.

Tot în cadrul evenimentului organizat în incinta Casei Guvernului, Lidiei Barburoș, președinta Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcțiilor, a primit din partea Guvernului Diploma de onoare pentru contribuție substanțială la dezvoltarea ramurii prin prisma parteneriatului social, precum și cu prilejul împlinirii a 15 ani de la fondare.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în domeniul construcțiilor, în Republica Moldova, în anul 2022 își desfășurau activitatea 2605 de întreprinderi, iar în ramură activau circa 30 mii de persoane.

Sursa foto: www.midr.gov.md