Federația Sindicală „Sindenergo” a Lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova a organizat recent Forumul II al tineretului cu genericul ,,Tinerii membri de sindicat – imaginea și viitorul Federației „Sindenergo””. La forum au participat 40 de tineri, membri de sindicat, din cadrul întreprinderilor S.A. „Termoelectrica”, S.A. „Moldelectrica”, S.A. „RED-Nord” și S.A.  „CET-Nord”.

Victoria Niță, președinta Federației „Sindenergo”, a menționat în cadrul forumului că participarea tinerilor în activitățile sindicale le permite să-și facă auzite preocupările, să învețe despre drepturile lor la locul de muncă și îi ajută să găsească soluții la eventualele probleme, fapt care contribuie la promovarea unor medii de muncă mai sigure, mai echitabile și mai incluzive.

Timp de două zile, participanții au fost instruiți de către formatorii Olesea Guzun, psiholog, formator de nivel național, și Eugeniu Covrig, șeful Departamentului juridic al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Astfel, în prima zi a forumului, Olesea Guzun, psiholog, a  oferit participanților cunoștințe referitor la următoarele subiecte: rolul emoțiilor în activitatea și performanța profesională; stresul: identificarea și gestionarea provocărilor emoționale; arderea profesionala: strategii de prevenire a acesteia. S-a pus accent pe importanța conștientizării propriei stări emoționale și a nevoilor personale, fapt care contribuie nu doar la creșterea satisfacției personale, dar și a celei profesionale.

În a doua zi, Eugeniu Covrig, șeful Departamentului juridic al CNSM, a familiarizat participanții cu aspecte teoretice în domeniul raporturilor de muncă, menite să protejeze drepturile și intereselor salariaților, membri de sindicat.

Potrivit Federației „Sindenergo”, participanții au manifestat interes față de tematicile discutate, iar la final au exprimat cuvinte de mulțumire formatorilor pentru subiectele interesante și utile care au fost abordate, precum și centrului sindical naționl-ramural pentru organizarea acestei activități.

Precizăm că forumul dat a fost organizat cu susținerea Federației Internaționale a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI).