Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-au întrunit vineri, 27 octombrie, la Guvern. Pe agenda discuțiilor au fost incluse mai multe subiecte printre care proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024, proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024, majorarea salariului minim pe țară.

Astfel, membrii comisiei au fost informați despre prevederile proiectelor legilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024, și au dezbătut pe marginea acestora.

În context, CNSM a propus ca la elaborarea proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 să fie majorate cheltuielile de recuperare a sănătății prin tratament balneo-sanatorial şi reabilitare pentru persoanele asigurate și să fie stabilite în mărime de 80 milioane de lei. De asemenea, s-a propus să fie majorate cheltuielile pentru odihna de vară a copiilor.

CNSM a propus majorarea transferurilor de la bugetul de stat pentru asigurarea persoanele neangajate prevăzute la art. 4, alin. (4) al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585/1998, pentru care Guvernul are calitatea de asigurat, pornind de la numărul persoanelor neangajate pentru care Guvernul are calitatea de asigurator (la data de 31 decembrie a anului precedent anului de gestiune) și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, calculată în sumă fixă pentru anul 2024 în mărime de 12636 lei.

Sindicaliștii au propus modificarea art. 9 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală prin substituirea sintagmei „reprezentând suma aprobată a transferurilor din bugetul de stat în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul precedent, indexată cu indicele prețurilor de consum pentru anul precedent.” cu sintagma „reprezentând suma rezultată din numărului persoanelor neangajate pentru care Guvernul are calitatea de asigurator (la data de 31 decembrie a anului precedent anului de gestiune) și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă.”

În ceea ce privește majorarea salariului minim pe țară, reprezentanții ministerului Muncii și Protecției Sociale au precizat că Guvernul va elabora în timpul apropiat un plan de măsuri pentru următorii 3 ani, în urma consultărilor cu partenerii sociali, menit să îmbunătățească situația în acest domeniu.

Sindicaliștii au reiterat anterior, în repetate rânduri, necesitatea majorării salariului minim pe țară. Directiva Parlamentului European și a Consiliului UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană prevede că salariul minim în fiecare țară trebuie să fie de cel puțin 50% din salariul mediu. În cazul Republicii Moldova, referința de 50% din salariul mediu prognozat pentru anul 2023 – de 11700 de lei, ar rezulta într-un salariu minim de 5850 lei.

După cum s-a comunicat, propunerile sindicatelor pentru reexaminarea salariului minim pe țară se referă la: adoptarea unei hotărârii de Guvern care să prevadă stabilirea salariului minim în funcție de salariul mediu lunar pe țară, în mărime de 50% din salariul mediu lunar prognozat; creșterea graduală a salariului minim pe parcursul anului până la atingerea indicatorului stabilit la nivel european, dar și transpunerea Directivei Parlamentului European și a Consiliului UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană și implementarea acesteia până la finele anului 2024.

Precizăm că subiectul legat de necesitatea majorării salariului minim pe țară a fost abordat de conducerea CNSM săptămâna curentă la întrevederea cu Petru Rotaru, ministrul Finanțelor, unde s-a discutat despre capacitățile și sustenabilitatea bugetară în acest sens.

Amintim că Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă structuri tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propuneri vizavi de domeniul muncii și problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, asigurarea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Înregistrarea video a ședinței din 27 octombrie 2023 a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective poate fi accesată aici.

Mai multe imagini pot fi accesate pe pagina de Facebook a CNSM.