De la începutul anului 2023, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) a lucrat cu 50569 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 22828 femei. 40512 șomeri au beneficiat de măsuri și servicii de ocupare, dintre care 19611 femei. Aceste cifre au fost prezentate marți, 24 octombrie, în cadrul ședinței Consiliului tripartit pe lângă ANOFM.

Obiectivul principal al activității a fost de a pune în discuție realizarea Planului de activitate al ANOFM pentru 9 luni ale anului curent. La această ședință au participat reprezentanți de la mai multe organizații, inclusiv de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) –  Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM, Elizaveta Iurcu, președinta Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova, Sergiu Iurcu, consilier superior în departamentul protecție social-economică al CNSM.

Raisa Dogaru, director ANOFM, a prezentat realizarea planului de măsuri de ocupare a forței de munca al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca pentru 9 luni ale anului 2023. În perioada de referință, în baza de date au fost înregistrate 26739 locuri de muncă vacante, iar despre disponibilitatea acestora au fost informați 2886 angajatori. În scopul sporirii șanselor de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor înregistrați, pe parcursul a 9 luni a anului curent, STOFM au acordat servicii de informare pentru 47342 persoane și servicii de intermediere a muncii pentru 23554 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

De servicii de ghidare în carieră au beneficiat 12476 persoane, inclusiv elevi, iar ca urmare au fost antrenați la măsuri de formare profesională în total  940 șomeri. Cele mai solicitate profesii pentru instruire au fost: frizer/frizeriţă, bucătar/bucătăreasă, operator/operatoare, maseur/maseuză, lăcătuș-instalator tehnică sanitară, electrogazosudor-montator, operator/operatoare în sala de cazane, specialist/specialistă în alungirea unghiilor.

Felicia Bechtoldt, Secretar de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a subliniat necesitatea trecerii în revistă a activității ANOFM și familiarizării cu acțiunile întreprinse pe parcursul a 9 luni ale anului 2023, în contextul reformării instituției, aceasta fiind  o prioritate aflată atât pe agenda Guvernului, cât și în documentele de planificare strategică unde sunt menționate o serie de activități ce vizează ANOFM.

Potrivit unui comunicat al ANOFM, analizând cele expuse, membrii Consiliului tripartit al Agenției au discutat cu privire la realizările obținute, provocări și obstacole întâlnite în îndeplinirea sarcinilor, venind cu unele propuneri de îmbunătățire.

În șirul celor mai importante acțiuni ce au caracterizat perioada de referință, au fost evidențiate: sporirea șanselor de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor înregistrați; creșterea gradului de protecție a cetățenilor moldoveni în procesul de emigrare în scop de muncă și susținerea la integrarea pe piața muncii a cetățenilor reveniți de peste hotare; promovarea de noi abordări în furnizarea de măsuri active de ocupare pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii a șomerilor; promovarea, dezvoltarea și consolidarea inițiativelor/oportunităților de antreprenoriat, inclusiv crearea de locuri de muncă în localitățile rurale.