Discrepanțele în sistemul actual de salarizare între autoritățile publice centrale și cele locale, ierarhizarea incorectă a funcțiilor și a claselor de salarizare atât pe intern, cât și comparativ cu funcțiile din alte grupuri ocupaționale similare, sunt printre problemele semnalate de către sindicaliștii din administrația publică locală din raionul Leova în cadrul unui seminar organizat recent de Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova „SINDASP”.

La seminarul cu tematica „Contractul colectiv de muncă. Rolul și necesitatea acestuia în calitate de instrument de protecție social-economică a membrilor de sindicat din unitate”, organizat în comun Asociația Sindicală Leova, au fost prezenți circa 30 de lideri și activiști sindicali din organizațiile sindicale primare din raion.

La activitate au participat Vlad Canțîr, președintele Federației „SINDASP”, Elena Copoț, președinta Asociației Sindicale Leova, Margalina Slonovschi, consilier protecție social-economică din cadrul Federației, formatoarea seminarului.

În cadrul activității, s-a menționat despre necesitatea încheierii contractului colectiv de muncă în unitățile unde există organizații sindicale primare. Totodată, a fost abordată problema cu privire la nivelul nesatisfăcător al salariilor angajaților, membri de sindicat, precum și derogările existente în sistemul actual de salarizare.

De asemenea, s-a discutat despre rolul și necesitatea contractului colectiv de muncă (CCM) și cele mai recente actualizări ale acestuia, fiind abordate subiecte cu referire la cadrul juridic cu privire la CCM, acțiunile sindicatului în vederea elaborării, negocierii și semnării CCM, modalitatea de modificare, completare și prelungire a CCM. Informațiile discutate vor constitui un bun prilej pentru activitățile sindicaliste ulterioare și, în mod special, în cazul în care va fi inițiată procedura de negociere a noului CCM.

Potrivit Federației „SINDASP”, liderii de sindicat s-au arătat extrem de nemulțumiți în partea ce ține de nivelul de salarizare în autoritățile publice locale. Din acest motiv, s-a solicitat intervenția Federației cu privire la luarea de atitudine de către autorități în vederea majorării salariilor angajaților din administrația publică locală.

În contextul problemelor menționate, precizăm că la începutul lunii octombrie curent Federația „SINDASP” a expediat în adresa Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldov și Ministerului Finanțelor, Avizul la proiectele de modificare a Legii nr.270/2018 și a Legii bugetului de stat pentru anul 2023 care conține mai multe solicitări. Avizul respectiv poate fi accesat aici.