În cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) din 13 octombrie, conducerea CNSM a prezentat viziunea sindicatelor asupra reexaminării salariului minim pe țară.

În opinia sindicatelor, cea mai bună măsură de reducere a sărăciei este creșterea salariului minim. Doar pentru a acoperi valoarea minimului de existență pentru populația aptă de muncă (3 056,4 lei) și a unui copil (2 821,6 lei), calculată pentru sem. I 2023, salariul minim ar trebui să fie 5878 lei.

Deși salariul mediu pe economie în 2022 a crescut cu 15,5 față de 2021, în termeni reali, însă, acesta a fost în descreștere cu 10,3%. Conform datelor statistice pentru septembrie 2022, circa 1/3 din salariații din economia națională au avut un salariu sub 6000 de lei, iar 12% din salariați au primit un salariu de până la 4000 de lei, dintre care 17 % au fost din sectorul bugetar.

Totodată, este de menționat că în varianta actuală, un salariu minim mic care nu permite o pensie la nivelul pensiei minime pune presiune pe sistemul de asigurări sociale pe termen lung și va necesita finanțare suplimentară din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului fondului de pensii. Pentru a valoriza o pensie minimă de 2620,62 lei, salariul minim ar trebui să fie astăzi de 5709 lei.

Potrivit sindicaliștilor, beneficiile unei creșteri sustenabile a salariului minim sunt evidente: protecția celor mai vulnerabili salariați, creșterea puterii de cumpărare a populației, combaterea evaziunii fiscale pe salarii (mai ales a salariilor „la gri” – achitate parțial legal și parțial informal), creșterea încasărilor la buget.

Propunerile sindicatelor pentru reexaminarea salariului minim pe țară se referă la următoarele:

  1. Adoptarea Hotărârii de Guvern, care să prevadă stabilirea salariului minim în dependență de salariul mediu lunar pe țară în mărime de 50% din salariul mediu lunar prognozat.
  2. Creșterea graduală a salariului minim pe parcursul anului până la atingerea indicatorului stabilit la nivel european.
  3. Transpunerea Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană și implementarea acesteia până la finele anului 2024.

Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană prevede că salariul minim în fiecare țară trebuie să fie cel puțin 50% din salariul mediu. În cazul Republicii Moldova, referința de 50% din salariul mediu prognozat pentru anul 2023 – de 11700 lei ar rezulta într-un salariu minim de 5850 lei.

Amintim că salariul minim se stabilește și se reexaminează de Guvern, după consultarea partenerilor sociali, în funcție de rata medie anuală a inflației și rata de creștere a productivității muncii la nivel național. Necesitatea modificării cuantumului salariului minim se examinează de către Guvern, împreună cu patronatele şi sindicatele, cel puțin o dată pe an.

În cadrul ședinței s-a vorbit și despre Planul de activitate al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pentru semestrul II, anul 2023, care prevede printre altele abordarea chestiunilor legate de aprobarea proiectelor Legii bugetului de stat pentru anul 2024, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 și Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2024.

De asemenea, pe ordinea de zi au figurat mai multe subiecte, între care discuții privind ajustarea legislației vizând asigurările obligatorii de asistență medicală; discuții referitor la revizuirea cadrului normativ privind organizarea examenelor medicale a angajaților din economia națională.

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective și comisiile instituite la nivel de ramură/teritorial reprezintă structuri tripartite autonome de interes public al parteneriatului social, care se întrunesc în scopul consultării și înaintării de propuneri vizavi de domeniul muncii și problemele social-economice de interes național, de ramură și teritorial, promovarea parteneriatului social la toate nivelurile, asigurarea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Înregistrarea video a ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 13 octombrie 2023 poate fi accesată aici.