„Mediul rural – provocări și perspective pentru femei” – acesta a fost genericul mesei rotunde dedicate femeilor din mediul rural, organizată luni, 16 octombrie, de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) cu prilejul Zilei Mondiale a Femeilor din Mediul Rural, marcată anual în întreaga lume la data de 15 octombrie.

La activitate au participat conducerea CNSM și a Comisiei de Femei a Confederației, președinți ai centrelor sindicale național-ramurale, lidere și activiste sindicale din diferite ramuri și raioane ale Republicii Moldova, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Sănătății, organizației non-guvernamentale „Institutum Virtutes Civilis”, Platformei pentru Egalitate de Gen.

În mesajul său de salut, Igor Zubcu, președintele CNSM, a adresat femeilor din mediul rural din țara noastră un mesaj de felicitare, subliniind rolul important al acestei zile pentru a scoate în evidență problemele social-economice cu care se confruntă femeile de la sate și a identifica soluții.

„Statisticile arată că, în Republica Moldova în mediul rural locuiesc 759 375 de femei. Implicarea femeilor din mediul rural în viața societății este una majoră în toate domeniile, inclusiv agricultură, educație, sănătate, administrație publică – ele joacă un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a comunităților din care fac parte. Conform statisticilor, circa 64% din efectivul sindical constituie femeile. Femeile reprezintă un element-cheie în evoluția democratică a societății civile și a mișcării sindicale. Politicile de susținere a femeilor, de promovare a drepturilor și intereselor acestora, de asigurare a egalității de gen, mereu se regăsesc printre prioritățile CNSM”, a accentuat liderul sindical.

Președintele CNSM s-a referit la acțiunile Confederației îndreptate spre susținerea femeilor, inclusiv din mediul rural – majorarea indemnizației unice la nașterea copilului, extinderea acordării indemnizației pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani și pentru femeile neasigurate, inițierea procesului de ratificare a Convenției OIM nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, includerea în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală a controlului medical profilactic, lansarea la finele lunii  septembrie 2022 a aplicației mobile „Drepturile salariaților”, care va servi ca un suport adițional de care pot beneficia salariații.

Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a specificat că această masă rotundă reprezintă o oportunitate de a aborda problemele femeilor din mediul rural, reprezintă o platformă de dezbateri a celor mai importante probleme social-economice pe care le trăiesc zilnic femeile de la sate. În acest sens, sindicalista s-a referit la mai multe activități ale comisiei și cerințe înaintate pe parcursul ultimilor ani.

Femeile sindicalistele au pus în discuție mai multe probleme stringente – necesitatea stabilirii salariului minim în mărime de 50% din salariul mediu, conform prevederilor Cartei Sociale Europene revizuite, îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate femeilor de la sate, reducerea vârstei de pensionare, majorarea indemnizației acordate la nașterea copilului, modificarea mecanismului de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, extinderea serviciilor publice de îngrijire a copiilor, susținerea tinerilor specialiști și a familiilor acestora pentru a minimiza efectele migrației forței de muncă, ratificarea Convenției OIM nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă. Acestea dar și alte propuneri și problemele abordate în cadrul mesei rotunde vor fi incluse într-un apel al Comisiei de Femei a CNSM care va fi prezentat autorităților.

Tot în cadrul acestei mese rotunde, a fost efectuată o totalizare a activității legate de elaborarea pe parcursul anului 2023 a 10 interviuri cu genericul „Istorii de succes ale femeilor lideri de sindicat din mediul rural”, publicate pe pagina web a CNSM, rețele sociale gestionate de CNSM și ziarul „Vocea poporului”, realizate în cadrul campaniei  „Organizația primară – energia mișcării sindicale”.

Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a menționat că în cadrul acestui proiect au participat femei sindicaliste din diferite ramuri. Ele au avut posibilitatea să-și împărtășească experiența profesională și a aborda problemele cu care se confruntă femeile de la sate, a comunica despre activitatea organizațiilor sindicale primare (OSP), a pune în discuție probleme legate de condițiile de muncă, apărarea drepturilor și intereselor femeilor salariate, respectarea drepturilor femeilor din mediul rural.

Mai jos prezentăm lista celor 10 protagoniste ale interviurilor cu genericul „Istorii de succes ale femeilor lideri de sindicat din mediul rural”, disponibile pe canalul CNSM de pe YouTube:

  1. Vera Butnari, președinta OSP de la Liceul Teoretic din satul Molești, raionul Ialoveni
  2. Viorica Sturza, președinta OSP din cadrul Liceului „Mihai Eminescu” din Sipoteni
  3. Tamara Ababii, președinta OSP din cadrul IMSP Spitalul Raional Florești
  4. Irina Bodiu, președinta OSP din cadrul Direcției Asistență Socială Soroca
  5. Galina Biciușca, președinta OSP președinta OSP din cadrul SRL „Aurul Agricol”, satul Sturzovca
  6. Ala Vangheli, președinta OSP din cadrul Inspectoratului de Poliție Căușeni
  7. Ala Movilă, președinta OSP din cadrul Bibliotecii publice din satul Lunga
  8. Angelica Cervaniuc, președinta OSP din cadrul Direcției Gospodăriei Comunale Făleşti
  9. Monica Dovbenco, președinta OSP din cadrul Centrului de Poștă Edineț
  10. Natalia Tăvăluc, președinta OSP din cadrul SRL ”Orhei-gaz”.

Precizăm că Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural este sărbătorită pentru a conștientiza faptul că femeile de la sate contribuie la bunăstarea familiilor lor și la dezvoltarea economiei rurale. Această zi este marcată în întreaga lume după adoptarea de către Adunarea Generală a ONU a Rezoluției 62/136 din 18 decembrie 2007.

Mai multe imagini de la masa rotundă cu genericul „Mediul rural – provocări și perspective pentru femei”, pot fi accesate pe pagina de Facebook a CNSM.