Întrunite în ședință ordinară la data de 26 septembrie curent, membrele Comisiei de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au pus în discuție numeroase probleme social-economice cu care se confruntă femeile din Republica Moldova, inclusiv activitățile planificate pentru următoarea perioadă.

Astfel, ordinea de zi a ședinței a inclus următoarele chestiuni: cu privire la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024 și alte legi; cu privire la organizarea mesei rotunde dedicate femeilor din mediul rural și la totalurile interviurilor „Istorii de succes ale femeilor lidere de sindicat din mediul rural”; evaluarea implementării planului de activitate al Comisia de Femei a CNSM pentru anul 2023.

Prezentă la această activitate, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a comunicat despre prioritățile Confederației în domeniul politicilor de susținere a femeilor, de promovare a drepturilor și intereselor acestora. Vicepreședinta CNSM a menționat că în timpul apropiat la Chișinău va fi organizată în premieră pentru Republica Moldova reuniunea Comitetului de Femei al Consiliului Regional Pan-European (PERC) al Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC). Totodată, ea s-a referit la activitățile prilejuite de marcarea Zilei internaționale a femeilor din mediul rural, eforturile legate de necesitatea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă.

În cadrul activității, Lilia Franț, vicepreședinta CNSM, a familiarizat femeile sindicaliste cu conținutul „Ghidului liderului organizației sindicale primare”, elaborat în cadrul campaniei naționale „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, care a fost distribuit acestora pentru a fi aplicat în activitatea organizațiile sindicale primare din diverse ramuri.

Participantele la ședință au făcut un schimb de opinii despre subiectele care vor fi abordate în cadrul mesei rotunde dedicate femeilor din mediul rural, care va fi organizată la data de 16 octombrie în incinta Institutului Muncii, unde vor fi făcute totalurile interviurilor cu genericul „Istorii de succes ale femeilor lidere de sindicat din mediul rural”, elaborate și publicate pe parcursul anului curent pentru a disemina bune practici în domeniul activității sindicale și a promova activitatea femeilor sindicaliste din teritoriu.

Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a discutat cu femeile sindicaliste viziuni și propuneri cu privire la protecția social-economică a femeilor, pentru a fi incluse în politicile naționale în procesul de examinare și aprobare a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2024 și altor legi.

În context, femeile sindicaliste au venit cu un șir de propuneri – stoparea majorării vârstei de pensionare a femeilor; asigurarea procesului de indexarea a pensiilor conform prevederilor legale; majorarea indemnizației unice acordate mamelor la nașterea copilului; alocarea surselor suplimentare pentru întremarea sănătății salariaților și profilaxia bolilor; îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației; desfășurarea activităților de informare în colectivele de muncă pentru prevenirea bolilor și a diverselor maladii; înlăturarea inechităților care încă mai există în sistemul de asigurări sociale, ș.a.

Amintim că Comisia de Femei este o structură a CNSM, care are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice și sociale ale femeilor membre de sindicat prin: monitorizarea respectării legislației în vigoare vizând protecția drepturilor sociale și de muncă ale femeilor; participarea activă la realizarea politicilor sindicale; colaborarea cu structurile statale și societatea civilă, prin conjugarea eforturilor, în vederea consolidării mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăți cu drepturi și șanse egale pentru femei și bărbați.