Peste 80 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai centrelor sindicale național-ramurale, s-au întrunit în perioada 8-9 septembrie în incinta Caselor de odihnă și recuperare „Perlele Nistrului” din or. Vadul lui Vodă, în cadrul celei de-a X-a ediții a Forumului Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) cu genericul „Tinerii și lumea muncii”.

Forumul dat a avut drept obiectiv general creșterea gradului de informare a tinerilor despre drepturile de muncă, sociale și economice. Totodată, activitatea respectivă a avut mai multe obiective specifice: sporirea participării tinerilor la procesul de diseminare a informației despre drepturile în lumea muncii; contribuirea la reducerea vulnerabilității tinerilor pe piața muncii, prin oferirea informațiilor despre drepturile acestora ca viitori salariați.

De asemenea, organizatorii și-au propus să contribuie la sensibilizarea factorilor de decizie despre necesitatea pregătirii tinerilor pentru piața muncii din perspectiva drepturilor și obligațiilor în calitate de angajați; motivarea apartenenței la sindicat a tinerilor și consolidarea comunității tinerilor sindicaliști de toate nivelurile.

La deschiderea forumului au participat conducerea CNSM, reprezentanți ai Organizației Internaționale a Muncii și a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, tineri formatori sindicali, inclusiv online colegi tineri din cadrul CNS „Cartel ALFA”, din România.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a adresat un mesaj de salut în care s-a referit la activitatea mișcării sindicale din ultima perioadă și a punctat mai multe priorități în ceea ce privește promovarea drepturilor și intereselor tinerilor.

Liderul sindical a menționat că sunt necesare mai multe acțiuni la nivel național pentru o mai bună incluziune a tinerilor pe piața muncii, prin activități de pregătire a tinerilor, de informare despre drepturile lor pe piața muncii. În context, președintele CNSM a subliniat că este important ca la nivel național să fie negociată și încheiată o Convenție colectivă care ar avea în vizor protecția social-economică a tinerilor din Republica Moldova.

Liderul sindical a îndemnat tinerii să utilizeze activ aplicația mobilă „Drepturile salariaților!”, lansată în 2022 de CNSM cu suportul OIM, pentru a accesa informații utile despre dreptul muncii, să fie informați despre activitatea mișcării sindicale și, prin intermediul acestei aplicații, să raporteze abuzuri din partea angajatorilor sau încălcări ale legislației muncii.

Gheorghe Buruiană, președinte al Comisiei de Tineret a CNSM, a salutat faptul că acest forum a fost reluat după o pauză legată de pandemia de coronavirus și a precizat că sunt mulți tineri dornici de a se implica în dezvoltarea mișcării sindicale la nivel național, ramural, iar astfel de activități contribuie la consolidarea coeziunii sindicale în rândul tinerilor pentru a crește atât la nivel personal cât și profesional.

Prezentă la această activitate, Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect din cadrul OIM, s-a referit la situația tinerilor la nivel global și perspectivele de angajare ale acestora, situația tinerilor NEETs în UE și Republica Moldova, provocările cu care se confruntă tinerii NEETs, măsurile de susținere a tinerilor necesare de implementat la nivel național pentru a contribui la integrarea mai ușoară a tinerilor pe piața muncii. 

Agenda forumului a inclus un șir de activități interactive, discuții, lucru în grupuri. Împreună cu tineri formatori sindicali, participanții la Forum au abordat subiecte legate de dreptul muncii, contractul individual de muncă, sistemul de asigurări sociale, timpul de muncă și timpul de odihnă, salarizare, securitate și sănătate în muncă, provocări de pe piața muncii și drepturile tinerilor. Participanții au avut posibilitatea să facă schimb de experiență și să-și împărtășească cunoștințele.

De asemenea, participanții au formulat propuneri menite să îmbunătățească procesul de integrare a tinerilor pe piața muncii. Acestea se referă la 2 aspecte:

  1. includerea în programele de învățământ de la toate ciclurile de studii a modulelor ce vizează pregătirea pentru piața muncii în calitate de angajat, fapt care ar contribui la diminuarea angajărilor fără contract de muncă;
  2. implementarea măsurilor de susținere a tinerilor în perioada de primă angajare, în calitate de tânăr specialist pentru toate ramurile, precum și actualizarea acestor facilități și garanții în dependență de situația pe piața muncii.

Totodată, participanții la forum au venit cu propuneri de sporire a atractivității angajării tinerilor pentru angajatori, inclusiv măsuri de relaxare fiscală pentru agenții economici care reușesc să angajeze tineri în primul an după instruire.

Precizăm că Forumul X a fost organizat de către Comisia de Tineret a CNSM, cu susținerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, implicarea centrelor sindicale național-ramurale, Organizației Internaționale a Muncii (OIM), pentru a contribui la implementarea Strategiei CNSM pentru anii 2022-2027, cu accent pe compartimentul VIII „Strategii pentru tineret”.

Mai multe fotografii de la eveniment pot fi accesate pe pagina de Facebook a CNSM.